Urologisk cancer Flashcards Preview

T7 Nefrologi/Urologi > Urologisk cancer > Flashcards

Flashcards in Urologisk cancer Deck (2)
Loading flashcards...
1

Vilken är den vanligaste cancern i Sverige och hur många drabbas?

Prostatacancer
Drygt 10 000 fall/år

2

Hur många dör i prostatacancer årligen?

2500