Erektil dysfunktion Flashcards Preview

T7 Nefrologi/Urologi > Erektil dysfunktion > Flashcards

Flashcards in Erektil dysfunktion Deck (13)
Loading flashcards...
1

Vad är den vanligaste orsaken till erektil dysfunktion?

Diabetes (33%)

2

Nämn några orsaker till erektil dysfunktion?

Neurogena: diabetes, neurologiska sjukdomar, iatrogent (operationer)

Vaskulära: generell arterioskleros

Psykogen: stress, ny relation, dåligt självförtroende, rökning, alkohol m.m.

Hypogonadism: egentligen inte ED utan bristande lust

3

Vad kallas svälkropparna i penis?

Corpus cavernosum
Corpus spongiosum

4

Vad är verkningsmekanismen för PDE5-hämmare?

Hämmar PDE5 som i vanliga fall omvandlar cGMP till 5´GMP. Istället får vi ett överskott av cGMP som minskar Ca intracellulärt och leder till glatt muskelrelaxation.

5

Vilken är förstahandsbehandling för erektil dysfunktion som ges på vårdcentral?

PDE5-hämmare exempelvis Viagra, Levitra, Cialis.

6

Ge exempel på andra behandlingar som kan ges mot erektil dysfunktion på vårdcentral?

Prostaglandin E intrauretralt (Bondil)
Prostaglandin E intrakavernöst (Caverject)
Vacuumpump
Kontakt med sexolog

7

Vilken är kontraindikationen mot PDE5-hämmare och vad kan det leda till?

Nitrater
Kan leda till livshotande hypotension och hjärtinfarkt

8

Nämn en biverkning till PDE5-hämmare?

10% får huvudvärk.

9

Vad kan erektil dysfunktion vara första tecknet för för annan sjukdom?

Arterioskleros

10

Vad bör du fråga i anamnesen?

Sexualanamnes
- när och hur sviktar erektionen?
- finns sexuell lust?
- nattliga erektioner/morgonstånd?

Övriga sjukdomar?
Riskfaktorer för CVD?

11

Vad undersöker du i status?

Yttre genitalia
Skäggväxt
Röst
Ev prostata
Kardiovaskulärt

12

Vad tar du för blodprov?

B-glukos
Lipider
Ev. övriga prover för utredning CVD
Testosteron (vid misstanke)

13

Vad för icke-farmakologiska åtgärdbara orsaker kan hjälpa mot ED?

Sluta röka
Minska alkoholintag
Minska stress
Depression
Obesitas