v.6 (30/9) Somatiska stamceller Flashcards Preview

→ ToD > v.6 (30/9) Somatiska stamceller > Flashcards

Flashcards in v.6 (30/9) Somatiska stamceller Deck (26):
1

Berätta om stamceller

med avseende på mitos, livslängd, differentieringsmöjligheter och cellcykel.

• De är självförnyande och kan göra mitos under hela sin livslängd.

• De kan differentiera ut till mogna celler.

• De har lång cellcykel och delar sig inte så mycket. Detta leder till en minskad risk för cancer.

2

Vad är progenitorer generellt sett?

Liknar stamceller, men är odifferentiella celler som kan dela sig väldigt bra och kan genomgå många celldelningar.

3

Berätta om progenitorer

med avseende på mitos, livslängd, differentieringsmöjligheter och cellcykel.

• Kan genomgå snabba mitoser, men inte under en längre tid.

• Har inte en självförnyande kapacitet över en livslängd och kan inte differentiera sig över ett livslångt förlopp, vilket skiljer dem från stamceller.

• Har en måttlig och låg mitosbenägenhet. Om det blir en mutation i en progenitor så minskar därför risken för cancer.

4

Vilka två olika celldelningar kan stamceller genomgå?

• Symmetrisk delning – stamcell delas till två stamceller

• Asymmetrisk delning – stamcell delas till en stamcell och en progenitor

5

Berätta hur celldelningen ser ut mellan:

• Multipotent stamcell
• Pluripotent stamcell
• Unipotent stamcell
• Progenitor
• Totipotent stamcell

Totipotent stamcell
↔ Pluripotent stamcell
→ Multipotent stamcell
→ Progenitor
→ Unipotent stamcell

6

Berätta om totipotenta stamceller.

• När/var förekommer de?
• Vad bildar de?
• Vad delas de till för stamcell?

De utgör det befruktade ägget, d.v.s. de embryonala cellerna i de första celldelningarna efter befruktningen.

Totipotenta stamceller bildar alla typer av celler i en kropp - inkl. embryonala celler.

En totipotent stamcell kan delas till pluripotent stamcell och celler som ger upphov till placentan.

7

Vad ger pluripotenta stamceller upphov till?

Ge exempel på pluripotenta stamceller.

Vad kan pluripotenta stamceller delas till för stamcell?

De som ger upphov till embryot som föds och alla celltyper som utgör kroppen (inte placentan).

Embryonala stamceller är exempel på pluripotenta.

En pluripotent stamcell kan delas till multipotenta stamceller.

8

Vad ger multipotenta stamceller upphov till?

Ge exempel på multipotenta stamceller.

Vad kan multipotenta stamceller delas till för stamcell?

De kan utvecklas till mer än en celltyp, men är mer begränsad än pluripotenta celler.

Adult stamceller och stamceller från navelsträngsblod är exempel på

En multipotent stamcell kan delas till:
• Unipotenta stamceller
• Progenitorer

9

Vad kan unipotenta stamceller differentieras till?

Vad kan unipotenta stamceller delas till för stamcell?

Unipotenta stamceller kan endast differentieras till en enda celltyp.

De kan inte delas vidare, utan efter de unipotenta stamcellerna sker det en låsning av arvsmassan.

10

Vad är gameter?

Kkönsceller (d.v.s. spermier och ägg)

11

Ge två exempel på dedifferentiering av celler.

• Vid befruktningen:
Stamcell för könsceller → gameter/könsceller → det befruktade ägget, som är en totipotent cell

• Vid lungskada:
Epitelcellerna i lungan → en stamcell för lunga

12

Berätta om nischceller:

• Var finns de?
• Vad har de för funktion?
• Varför är de viktiga?

Nischceller sitter på ett basalmembran/ECM och upprätthåller nischen genom att se till att ECM:et är korrekt.

Stamceller har en nisch/mikromiljö som är nödvändig för att de ska fungera.

En stamcells-nisch upprätthålls genom kontakt med nischcellerna.

13

Vilka faktorer frisätts från nischceller?

• BMP (bone morphogenetic protein), som stimulerar TGF-beta-receptorer

• FGF (fibroblast growth factor)

• Wnt, som verkar på en receptor som förändrar genuttrycket

14

Beskriv cell-kontakten mellan stamcell och nisch-cell.

• Delta – en ligand på nisch-celler

• Notch – en receptor på stamcellen

15

Vad betyder In vitro?

"I glas"

In vitro är när en process har tagits ut från en cell för att istället pågå i en konstgjord miljö, t.ex. i ett glas,

16

Hur kan man förkorta embryonala stamceller?

ES-celler.

17

Vad kan ES-celler som är placerade in vitro differentieras till?

• Neuron och gliaceller
• Blodceller
• Kärl-endotel och lymfa
• Hjärta

18

Vilken stamcellstyp är embryonala stamceller?

Vad kan de bilda?

Embryonala stamceller är pluripotenta.

De bildar en blastocyst, som är den inre cellmassan.

19

Hur upprätthåller ES-celler sin pluripotens?

Vad innebär det?

Tack vare en nisch, så om de t.ex. plockas ut och stoppas sedan tillbaka i en livmoder bildar de ändå embryon.

20

Vad är en teratom?

En tumör bestående av differentierade vävnader (bl.a. muskler, hjärta, änder, hår, lever, tarmar).

Teratomer finns hos människan och kan bli maligna.

21

Vad är iPS-celler?

Hur kan man få iPS-celler?

De är konstgjorda ES-celler.

Om följande gener uttrycks i t.ex. hudceller eller blodceller får man iPS-celler där:

• Myc
• KLF4
• OCT4
• SOX

22

Var är stamceller för hud och hår är placerade?

Vad stimulerar samt hämmar differentieringen mot hår?

De finns i hårfolliklar och är placerade i ett område där som kallas Bulge.

• Wnt stimulerar differentiering mot hår och bildas i papillen längst ner i hårfollikeln.

• BMP hämmar differentieringen som sker vid Bulge.

23

Vad stimulerar samt hämmar differentieringen mot tarmepitel?

Vid differentieringen mot tarmepitel har Wnt och BMP ombytta roller jämfört med differentieringen mot hår:

• Wnt hämmar differentiering i tarmepitel

• BMP stimulerar differentiering i tarmepitel

24

Berätta om vaskulära stamceller.

• Vad har de för funktion?
• Var finns de?

Vaskulära stamceller ger kärlbildning och frisätts från benmärgen när ett organ har akut syrebrist.

Cancerceller kan olyckligtvis frisätta vaskulära stamceller.

25

Var finns hjärnceller med differentieringsförmåga placerade?

I subventrikulära zonen, d.v.s. utanför ependymet/epitelet som avgränsar till ventrikeln.

26

Hur fungerar Leverns stamceller?

De är inaktiva och aktiveras vid leverskada, vilket kan leda till levercancer..