Vegetables! Flashcards Preview

Japanese > Vegetables! > Flashcards

Flashcards in Vegetables! Deck (44):
1

蔬菜

野菜 yaSAI

2

一把蔬菜

一束の野菜 hiTOTAba no yaSAI

3

有機蔬菜

有機野菜 yuUKI YAsai

4

溫室菜園

野菜工場 yaSAI KOOjyoo

5

紅蘿蔔

人参 niNJIn

6

鹽水

塩水 shiOMIzu

7

用鹽水洗菜

塩水で野菜を洗います shiOMIzu de yaSAI O aRAIMASU

8

灑水

撒く MAku

9

大門

玄関 genKAN

10

在大門前灑水

玄関先に水を撒く genKANSAKI ni miZU O MAku

11

裁判

行司 gyoOji

12

謠言、閒話

うわさ uWASA

13

散布傳言,到處說閒話

うわさを撒く uWASA O MAku

14

摘取蔬菜

野菜を取ります yaSAI O toRIMASU

15

採花

花を取る haNA o TOru

16

香菇

キノコ KINOko

17

採香菇

キノコを取る KINOko o TOru

18

500 yen

五百円 go HYAKUen

19

價格下跌

下がる saGAru

20

菜價下跌

野菜の価格が下がる yaSAI no kaKAKU ga saGAru

21

上漲

上がる AGAru

22

菜價上漲了

野菜の価格が上がる yaSAI no kaKAKU ga aGAru

23

切蔬菜

野菜を切ります yaSAI O kiRIMASU

24

菜刀

包丁 HOOCHOO

25

用菜刀切開

包丁で切る HOOCHOO DE KIru

26

種植蔬菜

野菜を植えます yaSAI O uEMASU

27

秤重

秤にかける haKARI NI kaKEru

28

秤重蔬菜

野菜を秤にかけます yaSAI O haKARI NI kaKEMASU

29

炒める iTAMEru

30

抄青菜

野菜を炒めます yaSAI O iTAMEmasu

31

生吃

生で食べる NAma de taBEru

32

生吃蔬菜

野菜を生で食べる yaSAI O NAma de taBEru

33

煮付ける niTSUKEru

34

燙青菜

野菜を煮付ける yaSAI O niTSUKEru

35

宅配

宅配する taKUHAIsuru

36

宅配有機蔬菜

有機野菜を宅配します yuUKI YAsai o taKUHAISHIMASU

37

班次

便 BIn

38

行李

荷物 niMOtsu

39

上午的班機

午前の便 GOZEn no BIn

40

下午的班機

午後の便 GOGO no BIn

41

這個班機

この便 koNO BIn (kono hikooki)

42

下一個班機

次の便 tsUGI NO BIn (tsugi no hikooki)

43

其他班機

他の便 hoKA NO BIn (hoka no hikooki)

44

其他

他 hoKA