Vocab For Self Flashcards Preview

Gaeilge > Vocab For Self > Flashcards

Flashcards in Vocab For Self Deck (46):
1

At the time

Ag an am

2

Explosion

Pléascadh

3

The emergency services

na seirbhísí eigeandála

4

Crowd

Slua

5

The ambulance

An t-otharcharr

6

Injured

gortaithe

7

The hospital

An t-ospidéal

8

Blowing

séideadh

9

Awful

úafásach

10

Out

Amach

11

Full traffic

lán tráchta

12

Remember

Cuimhin

13

Outside

taobh amuigh

14

Quickly

go tapa

15

I jumped

Léim mé

16

Across

Trasna

17

It was a dark dark night

b'oíche dhubh dhorcha í

18

Wind

Gaoth

19

Strong wind

Gaoth láidir

20

Lorry

Leoraí

21

In the middle of the road

i lár an bhóthair

22

Happening

Tarlú

23

Gathered

Bailithe

24

There

Ann

25

Disturbed

Suaite

26

Enough

Go leor

27

They hung

Iad ag crochadh

28

Around

Timpeall

29

At location

Ag suíomh

30

Someone called the ambulance

chuir duine éigin glaoch ar an otharcharr

31

Without delay

Gan mhoill

32

Before

ina dhiaidh

33

After that

ina dhiaidh sin

34

Other emergency services

seirbhísí eigeandála eile

35

Driver

Tiománaí

36

Examined

scrúdaigh

37

On stretcher

ar sínteán

38

Out there

As go

39

With them

Brách leo

40

They were lucky

bhí an t-ádh leo

41

They had the local hospital

go raibh an t-ospidéal áitiúil dóibh

42

Local

áitiúil

43

I will never forget that day

ní dhéanfaidh mé dearmad ar an lá sin go deo

44

Forgotten

Dearmad

45

Well I remember the time it happened

Is maith is cuimhin liom an t-am a tharla sé.

46

The people were injured

cuireadh na daoine gortaithe