VOk Flashcards Preview

Glasba > VOk > Flashcards

Flashcards in VOk Deck (33)
Loading flashcards...
1

Kaj je temelj na katerem sloni vsa zahodnoevropska kultura?

Gregorjanski koral.

2

Kje zasledimo že organizirano zborovsko petje?

V Grčiji, na Bližnjem vzhodu.

3

Kaj je koral?

Glasba prvih kristjanov, razvije iz Judovske bogoslužne glasbe, Antične in primesi drugih ljudstev.
Do 9. stoletja obstaja že več tradicij liturgične glasbe.

4

Kako nastane Gregorijanski koral?

V 8. stoletju kot zmes dveh glasbeno liturgičnih tradicij: rimske in galikanske (območje Francije) nastane Gregorijanski koral.

5

Kaj je Gregorijanski koral?

Točno določeno obredno petje, ciklus med seboj povezanih spevov, ime po papežu Gregorju Velikem.
Gre za strogo enoglasno petje, dodali bordun.

6

Kaj je Organum?

Ime za zgodnjo obliko večglasja. Melodije Gregorijanskega korala so postale osnova večglasja.
Menjavanje konzonance in disonance. Nastali v Parizu.

7

Kaj je v 12. stoletju značilnost Organuma?

Nasprotno gibanje in križanje glasov.

8

Kaj je motet?

Mot-beseda, motet-verz. V obdobju renesanse je besedilo praviloma latinsko, duhovne vsebine.Polifona oblika.

9

Kaj je madrigal?

Mandra-čreda, pastoralna pesem.
Monofonija pogostejša, posebna vsebina, besedilo v narodnih jezikih.

10

Kaj nastane iz madrigala?

Madrigalne komedije, baročne opere.

11

Kako se imenujejo posvetne skladbe v Franciji, Nemčiji, Angliji.

Šanson, Lied, Ayre ali song.

12

Kaj je kanon?

Ena najstarejših oblik urejene polifonije. Eden ali več glasov posnema začetno melodijo.

13

Kdaj se zgodi razmah zborovskega petja spet?

V 19. stoletju. Množično nastajajo zbori.

14

A cappella.

Z glasovi posnemali glasbila-Ward Swingle.

15

Kdo je dosegel vrhunec zborovskega petja?

Al Jerreau, Bobby McFerrin, izmed skupin: Take six, Naturally 7, Cosmos.

16

Kdaj se začne vokalno inštrumentalna glasba?

60 000 let nazaj.

17

Kdo so Potujoči pevci?

Prvi podatki so iz antične Grčije. Imenovali so se Rapsodi ali aojdi. Imeli so šole. Vsebina pesmi iz mitologije.

18

Kdaj doživi umetnost potujočih pevec vrhunec?

V srednjem veku.

19

Kaj so opevali na Severu Evrope?

Barde, ki so v pesmih opisovali mite in junaška dejanja.

20

Kdo so bili trn v peti v 8. in 9. tisočletju pobožnim gorečnikom?

Vaganti, ki so peli pesmi v lat. in različnih jezikih. Pohujšljive pesmi, ki so za zabavo vstopile tudi v samostane. Ki so govorile o ljubezni, vinu in ženskah.

21

Kaj je razcvetelo v visokem srednjem veku?

Ljubezenska lirika.

22

Trubadurji ali?

Trubadurji, v drugem delu Francije, opevali ljubezen.
Prav tako Truverji; nedosegljiva ljubezen.

23

Kdo so se kot obrtniki povezali v cehe?

Meistersängerji, imeli svoja stroga pravila.

24

Kdo so bili mojstri pevci?

Mine Sängerji, Nemčija.

25

Kdo so današnji potujoči pevci?

Kantavtorji, prvi trubadurji današnjega časa.

26

Prvi trubadurji današnjega časa.

Jani Kovačič, Iztok Mlakar, Adi Smolar.

27

Katera kantana je znana v času potujočih pevcev?

Carmina Burana, O Furtuna.

28

Kdaj se začne uveljavljati somospev?

V 18. stoletju, skladba za glas in klavir. Mojstri: Shubert, Shumann, Wolf, Strauss.

29

Kaj je kantana?

Posvetna ali sakralna glasba. Počasi se iz slabe brez glasbil, razvije v dobro orkestersko spremljavo.

30

Kaj je oratorij?

Duhovna vsebina, ki izhaja iz biblije in svetniških zgodb ter legend.

31

Kaj je maša?

Je glasbeno delo sestavljeno iz mašnih spevov krščanskega bogoslužja.

32

Kaj je pasijon?

Je uglasbitev Kristusovega trpljenja in smrti iz enega izmed 4 evangelijev sv. pisma.

33

Kaj je rekviem?

V katoliškem obredu maša za umrle.