Voorsetsels Flashcards Preview

Afrikaans > Voorsetsels > Flashcards

Flashcards in Voorsetsels Deck (48):
1

Oor

Over

2

Met

With

3

Tot

Until

4

Langs

Next to

5

Aan

On

6

By

Near

7

Vir

For

8

Voor

In front of

9

Onder

Under

10

Om

Around

11

Uit

Out of

12

Van

From

13

Teen

Against

14

Na

To/after

15

Agter

After

16

Bo

On top of

17

Op

18

Trots____

Op

19

Verlief ____

Op

20

Jaloers ____

Op

21

___plaas____

In
Van

22

Lief ____

Vir

23

Kwaad _____

Vir

24

Moeg_____

Vir

25

Bang ____

Vir

26

_____trein

Per

27

_____motor

Per

28

____voet

Te

29

____perd

Te

30

____skool

Na

31

Kyk ___

Na

32

Luister _____

Na

33

____tienuur

Om

34

_____tienuur

Teen

35

Getroud _____

Met

36

Praat _____

Met

37

____vakansie

Met

38

Raak ____ die slaap

Aan

39

Sit ____ tafel

Aan

40

Ly____ ń siekte

Aan

41

Klop _____

Aan

42

Behoort ____

Aan

43

Dink ____

Aan

44

Neem deel _____

Aan

45

Verloof _____

Aan

46

Bly ___

By

47

Kuier ____

By

48

Spring ____

Oor