Trappe Van Vergelyking Flashcards Preview

Afrikaans > Trappe Van Vergelyking > Flashcards

Flashcards in Trappe Van Vergelyking Deck (61):
1

Baie

Meer as
Die meeste

2

Breed

Breër
Die Broedste

3

Dof

Dowwer
Dofste

4

Doof

Dower
Doofste

5

Droog

Droër
Droogste

6

Duur

Duurder
Duurste

7

Gaaf

Gawer
Gaafste

8

Goed

Beter
Beste

9

Grof

Growwer
Grofste

10

Hoog

Hoër
Hoogste

11

Koud

Kouer
Koudste

12

Leeg

Leër
Leegste

13

Lekker

Lekkerder
Lekkerste

14

Lig

Ligte
Ligste

15

Moeg

Moeër
Moegste

16

Nuut

Nuwer
Nuutste

17

Oud

Ouer
Oudste

18

Vroeg

Vroeër
Vroegste

19

Dik

Dikker
Dikste

20

Skoon

Skoner
Skooner

21

Koel

Koeler
Koelste

22

Maklik

Makliker
Maklilkste

23

Besig

Besiger
Besigste

24

Sleg

Slegter
Slegste

25

Kwaad

Kwater
Kwaadste

26

Fluks

Flukser
Flukste

27

Mooi

Mooier
Mooister

28

Grof

Growwer
Grofste

29

Skurf

Skurwer
Skurfste

30

Slu

Sluwer
Sluuste

31

Tevrede

Meer tevrede
Mees tevrede

32

Bietjie

Minder
Die minste

33

Dikwels

Meermale
Die meeste

34

Jonk

Jonger
Jongste

35

Lank

Langer
Lankste

36

Selde

Minder
Minste

37

Belangrik

Belangriker
Belangrikste

38

Blou

Blouer
Blouste

39

Groot

Groter
Grootste

40

Hard

Harder
Hardste

41

Laag

Laer
Laagste

42

Laat

Later
Laatste

43

Maer

Maerder
Maerste

44

Maklik

Makliker
Maklikste

45

Moeg

Moeër
Moegste

46

Moeilik

Moeiliker
Moeilikste

47

Nat

Natter
Natste

48

Oud

Ouer
Oudste

49

Pragtig

Pragtiger
Pragtigste

50

Sag

Sagter
Sagste

51

Skoon

Skoner
Skoonste

52

Sleg

Slegter
Slegste

53

Soet

Soeter
Soetste

54

Stout

Stouter
Stoutste

55

Styf

Stywer
Styfste

56

Swaar

Swaarder
Swaarste

57

Vars

Varser
Varsste

58

Vet

Vetter
Vetste

59

Vinnig

Vinniger
Vinnigste

60

Vroeg

Vroeër
Vroegste

61

Wyd

Wyer
Wydste