Direkte en Indirekte Rede Flashcards Preview

Afrikaans > Direkte en Indirekte Rede > Flashcards

Flashcards in Direkte en Indirekte Rede Deck (29):
1

" "

Aanhalingstekens

2

:

Dubbelpont

3

.

Punt

4

?

Vraagteken

5

!

Uitroepteken

6

,

Komma

7

ABC

Hoofletter

8

Stelsinne gebruik __.

Dat

9

Bevelsinne, gebruik ___....___.

Dat....Moet

10

Algemene vraagsinne, gebruik ___.

Of

11

Spesifieke vraagsinne, gebruik die ___.

Vraagwoord

12

IS HET WAS WORD WEES

Skuif die werkwoord na die einde van die sin, soos by Groep 3 voegwoorde.

13

Ek/Jy

Hy/ Sy

14

Ons

Hulle /Hulle

15

Julle

Hulle /Hulle

16

My

Sy /Haar

17

Hulle

Hulle /Hulle

18

Myne

Syne/Hare

19

Jou

Sy/Haar

20

Ons s'n

Hulle s'n/Hulle s'n

21

Joune

Syne/Hare

22

Julle s'n

Hulle s'n/Hulle s'n

23

Foei tog!

Met simpatie

24

Aista!

Met bewondering

25

Eina!

Van pyn/met n uitroep van pyn

26

Hoera!

Met blydskap/met opgewondenheid

27

Ja

Bevestigend

28

Nee

Ontkennend

29

Sjoe!

Verbaas