Vowel Dumps Flashcards Preview

Scrabble (NWL2018/TWL4/OWL4) > Vowel Dumps > Flashcards

Flashcards in Vowel Dumps Deck (42)
Loading flashcards...
1

AAΠΛΛ

AALII

2

AEΠΛΛ

AECIA AERIE

3

AIΠΛΛ

AIYEE

4

AUΠΛΛ

AUDIO AURAE AUREI

5

AA AE AI

6

AΛΠΛ

AERO AUTO

7

AΠAΛ

ACAI ALAE

8

AΠEE

AGEE AJEE AKEE ALEE AWEE

9

AΠIΛ

AGIO AMIA AMIE

10

AΠOΛ

ALOE ANOA

11

AΠUΛ

AQUA? AGUE

12

EΛΠΛ

EASE EAVE EURO EIDE

13

EΛΠΛΛ

EERIE

14

EΠΛΛ

EMEU EPEE ETUI

15

I??I

IMPI INTI

16

I?I?

IBIS IMID IRID IRIS IWIS

17

IΛΠΛ

IOTA

18

IΠΛA

IDEA ILEA INIA IXIA

19

?I?I

BIDI HILI KIWI MIDI MINI MIRI NIDI NISI LIRI PIKI PILI TIKI TIPI TITI WIKI ZITI

20

OE OI

21

OΛΠΛ

OOZE OUTA OUZO

22

OΛΠΛΛ

OIDIA OORIE OURIE

23

OΠEΛ

ODEA OGEE OLEA OLEO

24

OΠIΛ

OBIA OLIO OHIA OWIE

25

OΠOΛ

OBOE

26

UΠU

ULU

27

UΠUS

ULUS URUS

28

UΠΛΛ

UNAI UREA UVEA

29

ΓUΓU

BUBU JUJU LULU MUMU PUPU TUTU

30

ΛΛΛ

EAU