Vraagwoorde in Afrikaans gebruik ons n VRAAGSIN om n VRAAG te vra. Die vraagsin eindig altyd met n vraagsin. Flashcards Preview

Afrikaans > Vraagwoorde in Afrikaans gebruik ons n VRAAGSIN om n VRAAG te vra. Die vraagsin eindig altyd met n vraagsin. > Flashcards

Flashcards in Vraagwoorde in Afrikaans gebruik ons n VRAAGSIN om n VRAAG te vra. Die vraagsin eindig altyd met n vraagsin. Deck (10)
Loading flashcards...
0

Hoe?

How?

1

Waaroom?

Why?

2

Wat?

What?

3

Wanner?

When?

4

Wie se?

Whose?

5

Hoekom?

Why?

6

Wie?

Who?

7

Watter?

Which?

8

Hoeveel?

How many?

9

Het?

Did?