Week 1 Flashcards Preview

Voortgezet belastingrecht > Week 1 > Flashcards

Flashcards in Week 1 Deck (16)
Loading flashcards...
1

Aandelentransactie, waarbij V NV aandelen in bedrijf B zou kopen voor 1 miljard

Bij een verkoop van de aandelen gebeurt er bij B niets. V NV activeert de deelneming voor de kostprijs (dus geen gedeelte goodwill zoals commercieel wel gebeurt). Er is dus ook geen sprake van afschrijving over de meerwaarde.

2

Activa en passiva transactiva, waarbij V NV activa en passiva, handelsnaam zou kopen van B

Bij een verkoop van de aandelen gebeurt er bij B niets. V NV activeert de deelneming voor de kostprijs (dus geen gedeelte goodwill zoals commercieel wel gebeurt). Er is dus ook geen sprake van afschrijving over de meerwaarde.

3

Een BV is ten alle tijden belastingplichtig voor de

vpb

4

Indien een vereniging alleen aandelen behoudt in een BV

dan is hij niet belastingplichtig

5

Verkapt dividend

Wanneer er een bevoordeling is van de moeder door de dochter. Bijvoorbeeld door een te hoge huur te betalen.

6

Informeel kapitaal

Wanneer er een bevoordeling is van de dochter door de moeder. Bijvoorbeeld door geen huur te betalen. Dit is vooraslnog wel aftrekbaar bij de dochter en belast bij de moeder.

7

Indien je een dividenduitkering doet aan een staatsdeelneming dan zijnde gevolgen voor VPB en DIV?

Dividend is voor de deelneming niet aftrekbaar, wel dient de deelneming dividendbelasting in te houden. De staat kan deze terugvragen.

8

Wat is een earn out regeling?

Waarbij O aandelen heeft gekocht van Z voor X. Dit bedrag moet je ineens betalen en verder nog een bedrag betalen de komende 3 jaren afhankelijk van de winst. Alle bedragen vormen Bij O ondereel van de kostprijs deelnemning. Bij z zijn de ontvangsten onbelast op grond van deelnemingsvrijstelling.

9

Wat is een bodemloze putlening?

Wanneer een dochter grote verliezen lijdt, banken willen geen lening verschaffen. De moeder heeft wel een lening verstrekt met zakelijke rente. Wordt ook snel afgelost.

10

Is rente aftrekbaar bij bodemloze putlening?

De rente is niet aftrekbaar, omdat de lening als kapitaal wordt gezien

11


Wat is subjectieve belastingplicht?

Wie moet er belasting betalen

12

Vrijgestelde beleggingsinstelling

Afkorting VBI, en sprake van subjectieve vrijstelling

13

Fiscale beleggingsinstelling

Afkorting FBO, wel belast maar nul tarief

14

Wat is een informeel kapitaal?

bevoordeling door aandeelhouder voor dochter. bijvoorbeeld rente lager dan markt

15

Wat is verkapt dividend

bevoordeling van de dochter aan aandeelhouder.

16

Wanneer geen deelnemingsvrijstelling?

Indien belastingplichtige een FBI is of indien de deelneming ter belegging wordt aangehouden