Week 2 Flashcards Preview

Voortgezet belastingrecht > Week 2 > Flashcards

Flashcards in Week 2 Deck (11)
Loading flashcards...
1

benoem 2 vormen van samenwerking onderhoud

met behoud van zelfstandigheid en concentratie

2

wat wordt bedoelt met behoud van zelfstandigheid?

Slecht op een deelgebied vindt samenwerking plaats. Bijvoorbeeld bedrijf X en Y gaan samen een project ontwikkelen

3

Wat wordt bedoelt met concentratie

Duurzaam samengaan. Twee bedrijven gaan fuseren of x neemt Y over.

4

2 manieren van behoudt met zelfstandigheid:

contract of joint venture

5

Wat is joint venture

een entiteit stichten en middelen bij elkaar brengen

6

Aandelentransactie is ...

onbelast

7

Activa passiva transactie is

belast

8

Bij activa passiva realiseer je

goodwill, verschil tussen koopsom en waarde is belast in de vpb

9

Bij aandelentransactie

Dan is sprake van overdracht van aandelen en dus ontstaat er een deelneming. Dus onbelast gezien je deelnemingsvrijstelling zal ontvangen.

10

Benoem 3 soorten fusie

aandelen fusie, bedrijfsfusie en juridische fusie

11

Indien je tegen contante wilt overnemen. Welke fiscale faciliteit bestaat er?

JE kunt geen beroep doen op de fiscale faciliteit. Tenzij de deelneming groter dan 5% wordt, dan kun je via deelnemingsvrijstelling.