Week 2 - Shared Medical Decision Making Flashcards Preview

2 Patient Centered Care Delivery > Week 2 - Shared Medical Decision Making > Flashcards

Flashcards in Week 2 - Shared Medical Decision Making Deck (23)
Loading flashcards...
1

Wat is het verschil tussen paternalisme en consumerisme

Paternalisme houdt in dat de arts kennis heeft en de keuze maakt.

 

Consumerisme (informed choice): houdt in dat de patiënt betrokken wordt bij het nemen van de beslissing

2

Hoe werkt het proces van Shared Decision Making?

-Definieer en leg het probleem uit
-Stel voor wat de mogelijkheden zijn
-Bespreek de voor- en nadelen
-Kijk naar de waarden en voorkeuren van de patiënt
-Bespreek de self-efficacy van de patient
-Deel als dokter je kennis en doe een aanbeveling
-Kijk of de patiënt het snapt
-Neem een beslissing of stel deze expliciet uit
-Regel een follow-up

3

Welke drie soorten elementen kent SMDM (three talks)?

-Choice talk: uitwisselen van informatie tussen patient en dokter.

-Option talk: Mogelijkheden en uitkomsten worden besproken

-Decision talk: Dokter en patient bereiken consensus over wat men gaat doen

4

Waarom zou je volgens ethici SMDM toepassen?

-Doel op zich

-Grotere autonomie

 

SMDM is een doel op zichzelf. De patient heeft het recht te beslissen wat er met hun lichaam gebeurt. SMDM vergroot de autonomie van de patient.

5

Waarom zou je volgens economisten SMDM toepassen?

-Toename macht doel voor machtdiscipline

-Verbeterde kosteneffectiviteit

 

Toename van de macht van de consument is een doel om zorgleveranciers te onderwerpen aan marktdiscipline. SMDM zorgt voor een verbeterde kosteneffectiviteit

6

Waarom zou je volgens epidemiologen SMDM toepassen?

-Universeel verlangen to be informed

Patienten hebben een vrijwel universeel verlangen om geïnformeerd te worden en betrokken bij de behandeling

7

Waarom zou je volgens artsen SMDM toepassen?

Meer actieve betrokkenheid van patiënten in het beslissingsproces, verbetert de behandelrelatie en dat zorgt voor betere uitkomsten:

-Verbeterde therapietrouw

-Meer tevredenheid

-Betere klinische resultaten

8

Waarom zou je geen SMDM toepassen?

Bewust van gemiste kansen:
-Het hebben van keuzes kan schade doen aan patiënten die moeilijkheden ondervinden bij het maken van beslissingen. Het hebben van keuzes kan ervoor zorgen dat er een groter bewustzijn is van gemiste kansen

Moeite met het waarderen van resultaten:
-Patiënten kunnen het moeilijk vinden om de resultaten te waarderen omdat ze niet kunnen voorzien hoe zij zich aanpassen aan de resultaten

Teleurstelling door hoge verwachting:
-Het hebben van keuzes en een stem zorgen voor hogere verwachtingen. Teleurstelling en ontevredenheid liggen op de loer wanneer de realiteit niet overeenkomt met de verwachtingen.

9

Wanneer gebruik je SMDM?

(welke patiënten)

-Bij relatief gezonde patiënten
-Bij patiënten met actieve coping vaardigheden
-Bij patiënten met chronische aandoeningen

10

Voor welke patiënten is SMDM minder geschikt?

-Oudere patiënten
-Lager opgeleiden
-Patiënten met acute of hele ernstige somatische aandoeningen
-Patiënten die kleine beslissingen moeten nemen (bv neusspray)
-Patiënten met geestelijke gezondheidsproblemen

11

In welke omstandigheden kan je goed gebruik maken van SMDM?

-Onzekerheid over de effectiviteit / uitkomst
-Voordelen en risico's zijn gelijk
-Patiënt wil actief meedoen

12

Welke obstakels kent SMDM?

-Tekort aan bronnen (tijd/geld)
-Angst voor het verliezen van professionele autonomie
-Slechte communicatie
-Wensen en verwachtingen van de patiënt

13

Wat moet er gebeuren om SMDM in te voeren?

-Wetgeving moet aangepast worden (verantwoordelijkheid)

-Bereidheid om te investeren in in de ontwikkeling van beslissingshulpmiddelen, zelfhulp, patient support groepen en case management

-Aandacht voor SMDM in de opleiding van doktoren.

-Verspreiden van de perceptie dat SMDM positieve invloed heeft op het klinische proces

-Wil van artsen om SMDM uit te voeren wanneer mogelijk

14

Wat zegt Whitney over het nut van SMDM?

Lijkt alleen zinnig wanneer er onzekerheid bestaat en meerdere alternatieven. Wanneer die er niet zijn kan de patient niet empowered worden tot SMDM

15

Welke soorten SDM zijn er volgens Sandman (2009)?

7. Shared Rational Deliberative Patient Choice—Communicatie tussen arts en patiënt maar uiteindelijk beslist de patiënt

8. Shared Rational Deliberative Joint Decision—Arts en patient hebben een conversatie. Ze bereiken consensus en dat resulteert in een gezamenlijke beslissing.

 

SRD(PC / JD)

16

Welke voordelen zijn er van SMDM?

-Grotere autonomie en begrip patiënten

-Verminderen van ongewenste medische procedures en diensten

-Verbeterde communicatie en vertrouwen tussen arts en patient.

-Lange termijn gezondheidsresultaten zijn beter door patientparticipatie

-Verbeterd het algemene welzijn (psychologisch)

17

Welke nadelen zijn er aan SMDM?

-Neemt veel tijd in beslag

-Financiële druk op het nu al overbelaste zorgsysteem

-Artsen hebben niet de middelen om al het bewijs te leveren

-Begrip: Patiënten snappen of willen de informatie niet snappen

-Kosteneffectiviteit is niet bewezen

-Angst van het verliezen van professionele autonomie

18

Wat houdt simple consent in?

Het uitleggen van een interventie, gevolgd door de goedkeuring/afwijzing van de patient (uitgedrukt of geïmpliceerd).

19

Wat houdt informed consent in?

Discussie van de aard, bedoeling, risico's en voordelen van de voorgestelde interventie, alternatieven en geen behandeling. Gevolgd door expliciete goedkeuring of afwijzing van de patiënt.

20

Wanneer gebruik je simple consent?

Als het risico laag is. (zowel als er 1 duidelijk beste optie is, als wanneer er meerdere keuzes zijn.

21

Wanneer gebruik je informed consent?

Als het risico hoog is (zowel als er 1 duidelijk beste optie is, als wanneer er meerdere keuzes zijn)

22

Noem een voorbeeld van wanneer je simple consent gebruikt

Holtes van een patiënt zijn verstopt wat hoofdpijn veroorzaakt en de dokter schrijft neusspray voor

23

Noem een voorbeeld van wanneer je informed consent gebruikt

Patiënt is geraakt door een kogel en de dokter wil deze verwijderen