Week 1 - Dimensions Flashcards Preview

2 Patient Centered Care Delivery > Week 1 - Dimensions > Flashcards

Flashcards in Week 1 - Dimensions Deck (31)
Loading flashcards...
1

Welke dimensies kent Patient Centered Care?

1. Patient Preferences

2. Emotional Support

3. Physical Comfort

4. Information & Education

5. Continuity & Transition

6. Coordination of Care

7. Access to Care

8. Family & Friends

2

Wat houdt Patient Centered Care in?

Gezondheidszorg waar een partnership tot stand komt tussen zorgprofessionals en patiënten (en eventueel hun familie) om ervoor te zorgen dat de beslissingen die tot stand komen rekening houdt met de wensen, behoeften en voorkeuren van de patient.

3

Welke uitkomsten zou Patient Centered Care moeten hebben? (Rathert)

-Betere tevredenheid over de zorg -Grotere kwaliteit van leven en welzijn van patienten -Grotere werktevredenheid bij zorgprofessionals -Betere kwaliteit en veiligheid

4

Wat kan je zeggen over 'Patient Preferences' als dimensie van Patient Centered Care?

De interactie tussen een zorgprofessional en een patient. Moet rekening gehouden worden met de voorkeuren van de patient en hij moet betrokken worden bij het beslissingsproces. De zorgverlener moet de context van de patient weten..

5

Noem een voorbeeld van 'Patient Preferences' als dimensie van Patient Centered Care

Bijvoorbeeld een Jehova getuige die geen bloedtransfusie wil vanwege haar geloofsovertuiging. *zoek extra voorbeeld*

6

Wat kan je zeggen over 'Access to Care' als dimensie van Patient Centered Care?

Zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen. Ook de gebouwen moeten voor blinden, mensen in een rolstoel, buitenlandse mensen toegankelijk zijn.

7

Noem een voorbeeld van 'Access to Care' als dimensie van Patient Centered Care

Gebouwen moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Ook voor blinden, mensen in rolstoel en buitenlandse mensen moet het gebouw toegankelijk zijn. Daarnaast is het verkorten van de wachttijd op een chirurgische ingreep ook een voorbeeld van het verbeteren van Patient Centered Care als het gaat om de dimensie Access to Care.

8

Wat kan je zeggen over 'Emotional Support' als dimensie van Patient Centered Care?

Naast het fysiek om kunnen gaan met je ziekte, heeft een ziekte ook een mentale impact op je leven. Het is belangrijk dat zorgverleners hier ook rekening mee houden.

9

Noem een voorbeeld van 'Emotional Support' als dimensie van Patient Centered Care

Bijvoorbeeld een alleenstaande ouder die te horen heeft gekregen dat hij ALS heeft. Naast de ziekte die op zich al erg genoeg is, is de impact ook mentaal heel erg. ALS is een progressieve ziekte, dit kan voor grote stress zorgen omdat men weet dat het alleen maar erger wordt. Ook kan het een hoop stress opleveren dat de patiënt steeds minder voor zijn eigen kind kan zorgen. En daarnaast komen er een hoop kosten bij kijken. Zeker in landen waar mensen hier niet verzekerd voor zijn kan dit erg stressvol zijn wat allemaal bovenop de ziekte komt.

10

Wat kan je zeggen over 'Physical Comfort' als dimensie van Patient Centered Care?

Het ondersteunen van de patiënt in het dagelijks leven. Zorgverleners moeten het fysieke comfort van de patiënt zoveel mogelijk vergroten omdat het niveau van fysiek comfort de beleving van de patiënt kan beïnvloeden.

11

Noem een voorbeeld van 'Physical Comfort' als dimensie van Patient Centered Care

Bijvoorbeeld patiënten privacy geven gedurende hun verblijf, pain management of een hygiënische omgeving. Een ander voorbeeld is een oncomfortabele stoel in een wachtruimte welke ervoor zorgt dat een patiënt meer pijn heeft.

12

Wat kan je zeggen over 'Family & Friends' als dimensie van Patient Centered Care?

Mantelzorgers worden steeds belangrijker, dus is het belangrijk om hen erbij te betrekken. Hiernaast hebben zij ook een rol in de belevenis van een patiënt zijn ziekte. Dus als een patiënt zijn familie en vrienden wil betrekken moet dat kunnen.

13

Noem een voorbeeld van 'Family & Friends' als dimensie van Patient Centered Care

Bijvoorbeeld het Ronald McDonalds huis, die ervoor zorgen dat ouders dichtbij de kinderen kunnen zijn.

14

Wat kan je zeggen over 'Information & Education' als dimensie van Patient Centered Care?

De patiënt moet alle informatie over zijn medische status, progressie, prognose, en zorgproces terug kunnen vinden. Hierdoor wordt de autonomie van de patiënt veiliggesteld en de mogelijkheid om zelfmanagement toe te passen. De laatste informatie moet met de patiënt gedeeld worden.

15

Noem een voorbeeld van 'Information & Education' als dimensie van Patient Centered Care

Bijvoorbeeld een elektronisch patiëntendossier wat voor de patiënt zelf ook toegankelijk is om al deze informatie op te vragen. Maar ook informatie over de verschillende mogelijkheden om met de ziekte om te gaan en wat deze precies inhouden.

16

Wat kan je zeggen over 'Transition & Continuity' als dimensie van Patient Centered Care?

Zorgverleners moeten rekening houden met de zorg die patiënten krijgen nadat zij ontslagen zijn. Deze transitie moet goed zijn.

17

Noem een voorbeeld van 'Information & Education' als dimensie van Patient Centered Care

Bijvoorbeeld de transitie van ziekenhuis naar verpleeghuis. Alle informatie moet goed worden overgedragen. De patiënten moeten weten waarom ze overgedragen worden, waar ze heen gaan en welke zorg ze krijgen.

18

Wat kan je zeggen over 'Coordination of Care' als dimensie van Patient Centered Care?

Dit gaat om de coördinatie tussen zorgprofessionals binnen een organisatie. Ze moeten werken als een multidisciplinair team.

19

Noem een voorbeeld van 'Coordination of Care' als dimensie van Patient Centered Care

De wensen en voorkeuren van de patiënt moeten bekend zijn bij alle zorgverleners. Als de patiënt iets aangeeft bij de dokter dan moet de verpleegster of fysiotherapeut van datzelfde ziekenhuis dat ook weten.

20

Teken het model van Rathert et al en leg het uit

Het conceptueel model van Rathert et al laat zien dat 8 verschillende dimensies invloed hebben op 3 verschillende uitkomsten, te weten:

-Patient Satisfaction

-Patient Clinical Outcomes

-Organizational Outcomes.

 

21

Hoe ziet het model van Jayadevappa eruit en leg dit model uit.

Volgens het model van Jayadevappa zijn er drie verschillende dingen waar rekening mee moet worden gehouden om patient centered care te leveren.

Je moet karakteristieken leveren: karakeristieken van het ziekenhuis en de staff (arts, verpleegster).

Je moet met de patiënt zelf dealen. Leeftijd, etniciteit, opleiding. Maar ook verzekering zijn aspecten die de specifieke zorg van de patiënt beïnvloeden.

Tot slot wordt de Patient Centerness beïnvloedt door de kosten.

 

Deze drie onderdelen leiden allemaal tot uitkomsten zoals patienttevredenheid, survival rate enz.

22

Wanneer gebruik je het model van Rathert en wanneer het model van Jayadevappa?

Het model van Jayadevappa is beter te gebruiken voor beleidsmedewerkers. Kan helpen om de patientgerichtheid te evalueren. Je kan zien wat de uitkomsten zijn. Kan ook gebruikt worden voor patiënten en kosten.

 

Bij Rathert et al ligt de focus meer op het proces. Dit is meer toepasbaar voor dokters.  Het gaat hierbij echt om de patienttevredenheid en de patient outcomes.

23

Wat kan je zeggen over de 8 domeinen van Patient Centered Care?

Je moet alle domeinen erbij betrekken om de PCC en QoC te verbeteren

24

Waar kan men tegenaan lopen als men Patient Centered Care wil leveren?

-Tijd:

Als patient meerdere problemen heeft, dan heb je geen tijd om emotionele problemen etc te behandelen

-Geld:

Tijd kost geld en geld is altijd een probleem

 

-Patiëntkarakteristieken:

Sommige patienten hebben niet de vaardigheden om hun behoeftes en wensen goed uit te drukken of in staat zijn hun eigen zorg te managen.

25

Welke vier modellen van Evidence-based Patient-centered Care onderscheid Lacy (2008)?

  1. Either or Model
  2. Integrated Model
  3. Continuum Model
  4. Cyclical Model

26

Wat kan je zeggen over het either or model en het integrated model?

Het either or model gaat uit van dat er of sprake is van evidence based medicine, of er is sprake van patient centered care.

 

Bij het Integrated model worden concepten vanuit zowel EBM als PCC toegepast.

27

Wat kan je zeggen over het continuum model?

Wanneer er wordt gekeken naar EBPCC, wordt dit gezien als een continuum. Met links helemaal EBM en rechts helemaal PCC. Er is een punt waar dit in balans is en daar wordt goede zorg geleverd.

In beide uiteinden is er sprake van onbalans. Ene uiterste: Dokter die patient vraagt wat moet ik je voorschrijven. Andere uiterste: Dokter schrijft op wat de patient moet hebben en geeft het aan hem zonder verder ook maar iets te weten.

28

Wat kan je zeggen over het cyclisch model?

In dit model wordt EBPCC gezien als een proces dat van PCC door EBM gaat en weer terug naar PCC. Het gaat hierbij niet zozeer om integratie van de twee, maar meer om een afwisseling tussen EBM en PCC en is meer dyamisch.

29

Welke belemmeringen kent Evidence Based Patient Centered Care?

Systeem-gerelateerde factoren
-Tijd
-Geld

Complexiteit:
-Taal en culturele verschillen
-Meerdere agenda's (patient/dokter)
-Ethische principes

Relationele uitdagingen:
-Nieuwe, onbekende patienten
-Mismatch van perspectief en uitleg
-Relaties met uitdagende patienten die lastig tot stand komen

Ineffectieve communicatie

Het vinden van een gemeenschappelijke basis

Gebrek aan rolveronderstelling

Meerdere ziekten

Risico van de populatie versus het individuele risico

30

Wat is een moderator?

Niet alleen beïnvloeden de 8 dimensies de drie uitkomsten direct. Er zijn ook moderators die de dimensies weer beïnvloeden.

Moderator is een onafhankelijke variabele. Deze beïnvloedt de richting en sterkte van de relatie. Bijvoorbeeld leeftijd.