Whakataukī Flashcards

1
Q

Let someone else extol your virtues

A

Waiho mā te tangata e mihi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

The food of chiefs is language

A

Ko te kai a te rangatira, he kōrero

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Man disappears, but the land remains

A

Whatu ngarongaro he tangata, toitū te whenua

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Before you set forth on a journey, be sure you know the stars

A

Me mātau ki te whetū, i mua i te kōkiri o te haere

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Hold fast to the words of our ancestors

A

Kia mau koe iki ngā kupu a ō tātou tīpuna

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Seek that treasure that you value most dearly; if you bow your head, let it be to a lofty mountain

A

Whāia e koe te iti kahurangi; ki te tuohu koe, me maunga teitei

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Fight like a shark. Be tenacious in your pursuit of your goals, never give up.

A

Okea ururoatia

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

A split totara is food for the fire. Division and a lack of unity, lead to failure.

A

Tōtara wāhirua, he kai nā te ahi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

The bird that partakes the miro berry reigns in the forest; the bird that partakes of the power of knowledge has access to the world.

A

Ko te manu e kai ana i te miro, nōna te ngahere; ko te manu e kai ana i te mātauranga, nōna te ao.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Big ideas create the house; knowledge maintains it.

A

Mā te whakaaro nui e hanga te whare; mā te mātauranga e whakaū.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Seek knowledge for the sake of your wellbeing.

A

Whāia te mātauranga hei oranga mōu.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Fill the basket of knowledge.

A

Whaowhia te kete mātauranga.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Hold fast to the words of your ancestors.

A

Kia mau koe ki ngā kupu a ō tūpuna.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Let us keep close together not far apart.

A

Waiho i te toipoto, kaua i te toiroa.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

As humans disappear from sight, the land remains.

A

Whakangarongaro te tangata, toi tū te whenu.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Not to turn back through stumbling of feet, but only by a broken head.

A

Kaua e hoki i te waewae tūtuki, ā āpā anō hei ūpoko pakaru.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

May the language be correct, may the language flow, may the language be Māori.

A

Ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

My language is my greatness, my inspiration, that which I hold precious.

A

Ko tōku nui, tōku wehi, tōku whakatiketike, tōku reo.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Māori language is the cloak of thought and the pathway to this natural world.

A

Ko te reo Māori te kākahu o te whakaaro, te huarahi ki te ao tūroa.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Language is the life force of Māori.

A

Ko te reo te mauri o te mana Māori.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Your voice and my voice are expressions of identity. May our descendants live on and our hopes be fulfilled.

A

Ko tōu reo, ko tōku reo, te tuakiri tangata. Tīhei uriuri, tīhei nakonako.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

My language is my awakening, my language is the window to my soul.

A

Ko tōku reo tōku ohooho, ko tōku reo tōku māpihi maurea.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

In spring, only one comes to plant, in autumn (at harvest time), the masses are seen

A

Kōanga takitahi, Ngahuru puta noa

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Regarding late arrival to a meal - “first in, first served”

A

E mua kai kai, e muri kai huare.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Someone is growing older

A

Ka eke anō i te puke ki Ruahine.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

A little basket of food for the travelers

A

Ko te rourou iti a haere

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Your hospitality can’t be matched

A

Kāore i kō atu i a koutou mō te manaaki manuhiri

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

A person who is taught well at home and then stands on the marae, will be adept.

A

Tangata i ākona i te kāina, tū ana i te marae, tau ana.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

Expresses inappropriacy of arriving at a marae at night

A

Ko te ure anake te mea haere i te pō.

30
Q

My achievement is not that of an individual but is that of many (we can achieve much together)

A

Ehara taku toa i te toa takitihi, engari tōku toa he toa takitini

31
Q

With your food basket and my food basket the people will thrive

A

Nāu te rourou, nāku te rourou, ka ora ai te iwi

32
Q

With red and black the work will be complete

A

Mā whero, mā pango ka oti ai te mahi

33
Q

Those who lead give sight to those who follow, those who follow give life to those who lead

A

Ma mua ka kite a muri, mā muri ka ora a mua

34
Q

Many hands make light work

A

He rau ringa e oti ai

35
Q

The tears of Rangi are falling down to me

A

Kei te heke mai ngā roimata o Ranginui ki tōna whaiāipo e takoto nei

36
Q

May the language be correct, may the language flow, ay the language be Māori

A

Ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori

37
Q

My language is my greatness, my inspiration, that which I hold precious

A

Ko tōku nui, tōku wehi, tōku whakatiketike, tōku reo

38
Q

Māori language is the cloak of through and the pathway to the natural world.

A

Ko te reo Māori te kākahu o te whakaara, te huarahi ki te ao tūroa.

39
Q

Language is the life force of Māori

A

Ko te reo te mauri o te mana Māori

40
Q

Your voice and my voice are expressions of identity. May our descendants live on and our hopes be fulfilled.

A

Ko tōu reo, ko tōku reo, te tuakiri tangata. Tīhei uriuri, tīehi nakonako.

41
Q

My language is my awakening, my language is the window to my soul.

A

Ko tōku reo tōku ohooho, ko tōku reo tōku māpihi maurea.

42
Q

“Turn your face to the sun and the shadows fall behind you” This is about embracing a mindset where you turn negative situations into positive ones

A

Hurihia to aroaro ki te ra tukuna to atarangi kia taka ki muri i a koe

43
Q

Let the sin of Rona be remembered; be careful of what one says or does (e.g. don’t swear at the moon)

A

Kia mahara ki te hē o Rona

44
Q

Don’t turn back because of minor obstacles but press ahead to the desired goal

A

Kaua e hoki i te waewae tūtuki, ā, āpā anō hei ūpoko pakaru

45
Q

From open ears come listening…from listening comes knowledge…from knowledge comes understanding…from understanding comes experiences…from experience comes prosperity!

A

Ma te areare o ngā taringa, ka rongo…mā te rongo, ka mōhio…mā te mōhio, ka mārama…mā te mārama, ka mātau…mā te mātau, ka ora!

46
Q

Language is the key to understanding

A

Ko te reo te taikura o te whakaao mārama

47
Q

With your food basket and my food basket, the people will thrive

A

Mā tāu rourou, mā tāku rourou, ka ora ai te iwi

48
Q

Leave it to the people to sing your praises

A

Waiho mā te tangata hei mihi

49
Q

To see a face is to stir the memory

A

He kitenga kanohi, he hokinga whakaaro

50
Q

Return to your ancestral mountains to be cleansed by the winds of Tāwhirimātea

A

Hokia o maunga kia pūhia koe e ngā hau ā Tawhirimātea

51
Q

From the older sibling the younger one is taught the right way to do things, from the younger sibling the older one learns new things

A

Mā te tuakana ka tōtika te teina, mā te teina ka tōtika te tuākana

52
Q

Eat the bountiful food of Rongo and Haumia

A

Kainga te tahua a Rongo rāua ko Haumia

53
Q

The treasure of land will persist but not a treasured person/attesting to how important land is

A

He kura kāinga e hokia; he kura tangata e kore e hokia

54
Q

If the back is in order, and the front is in order, everything will go well

A

Ka tika a muri, ka tika a mua, ka rere pai ngā āhuatanga katoa

55
Q

Even though it is small, it is precious

A

Ahakoa he iti, he pounamu

56
Q

Let the small basket of the wayfarer be filled - said when giving food to a traveler

A

Ko te rourou iti a haere

57
Q

Bravery has many resting places

A

He toa taumata rau

58
Q

The kūmara doesn’t speak of its own sweetness

A

Kāore te kūmara e kōrero mō tōna reka

59
Q

Seek the treasures of your heart, if you bow, let it be to a lofty mountain

A

Whāia te iti kahurangi, ki te tuohu koe, me he maunga teitei

60
Q

Don’t turn back due to a stumbling foot, but a cracked head

A

Kaua mā te waewae tūtuki, engari mā te ūpoko pakaru

61
Q

The bird that partakes of the miro berry reigns in the forest; the bird that partakes of the power of knowledge has access to the world

A

Ko te manu e kai ana i te miro, nōna te ngahere; Ko te manu e kai ana i te mātauranga, nōna te ao

62
Q

Big ideas create the house; knowledge maintains it

A

Mā te whakaaro nui e hanga te whare; Mā te mātauranga e whakaū

63
Q

Seek knowledge for the sake of your wellbeing

A

Whāia te mātauranga hei oranga mōu

64
Q

Fill the basket of knowledge

A

Whaowhia te kete mātauranga

65
Q

Hold fast to the words of your ancestors

A

Kia mau koe ki ngā kupu a ō tūpuna

66
Q

I will not be lost, I am a seed descended from Rangiātea

A

E kore au e ngaro, he kākano i ruia mai i Rangiātea

67
Q

Turn your face to the sun and the shadows fall behind you

A

Te tiro atu to kanohi ki tairawhiti ana tera whiti te ra kite ataata ka hinga ki muri kia koe

68
Q

Yes, yours is the arm best suited to pull up the anchor! You have it in you!

A

Ehara! Ko koe te ringa e huti punga!

69
Q

The flounder fish does not return to his dust. Don’t make the same mistake twice.

A

E kore te patiki e hoki ki tona puehu

70
Q

Although the grub is but little, yet it gnaws through the big white pine tree. Even the small can make a big impact on the big.

A

He iti hoki te mokoroa, nāna i kakati te kahikatea

71
Q

Something has completed a full cycle. This whakatauki could be used to celebrate success/a project coming to term. It can also
be used to reflect on the cyclical nature of things.

A

Kua hua te marama

72
Q

Go wherever you like

A

Haere ki wīwī, ki wāwā