Wykład 4, Psychologia Świadomości Flashcards Preview

Historia > Wykład 4, Psychologia Świadomości > Flashcards

Flashcards in Wykład 4, Psychologia Świadomości Deck (11):
1

Hume, dlaczego Bartek uważa go za przodka jako takiej psychologii?

Bo za jego sprawą nastąpił proces intelektualizacji i psychologizacji duszy.
Dusza -> Umysł -> Świadomość

2

Co się stało ze świadomością w XVII wieku?

Swiadomosc stała sie podstawą idei filozofii uniwersalnej i istotowo boską cechą.
Kartezjusz przyjął rozdział umysłu i materii za podstawę filozofii naukowej.
Potem doszukiwano sie substancji, ale ostateczne z tego zrezygnowano.
Potem została wyłącznie swiadomosc, ponowne zsubstancjonalizowana (ATOMIZM)
• zjawiska psychiczne - zjawiska świadomości, czyli dane w doświadczeniu wewnętrznym

3

Co zrobił Christian von Wolff?

Stworzył termin "swiadomosc"
Jest to poznanie:
• racjonalne
• powiązane z "ja"
• jasne i wyraźne

4

Składniki Klasycznej Psychologii Świadomości (wg Władysława Heinricha)

• Kartezjański dualizm ontologiczny
• Kantowski dualizm epistemologiczny (rzeczy w samej sobie (noumen) i zjawiska (fenomen)
• Ówczesne przyrodoznawstwo
• Locke'a podział idei na pierwotne i wtórne oraz wyodrębnienie władzy reflection: zapowiedź introspekcji
• Hume'a krytyka pojęcia "ja" oraz asocjacjonizm

5

Jaka była Klasyczna Psychologia Świadomości?

• mentalistyczna
• introspekcjonistyczna
• empiryczna
• eksperymentalna
• naturalistyczna
• paralelistyczna (epifenomenalizm vs panpsychizm)
• strukturalistyczna
• atomistyczna
• asocjacjonistyczna
• aktualistyczna I
• aktualistyczna II
• fenomenalistyczna
• epifenomenalistyczna
• intelektualistyczna

A przede wszystkim:
• INTROSPEKCYJNA
• MENTALISTYCZNA (wyjaśniała przez odwoływanie sie do umysłu)

6

Psychofizjologia

• obserwacyjna
• empiryczna
• eksperymentalna
• naturalistyczna (na wzór nauk przyrodniczych)

Wilhelm Wundt

7

Strukturalizm

• struktura świadomości wyparła inne problemy z pola widzenia
• swiadomosc w kategoriach zjawisk

8

Atomizm i asocjacjonizm

Szukano elementarnych czesci, atomie świadomości, jak:
• atomy psychiczne
• jednostki psychiczne
• elementy psychiczne
• wrażenia elementarne / wrażenia

9

Grawitacja psychiczna

Asocjacja - akty psychiczne działają poprzez kojarzenie z wrażeń cząsteczkowych

10

Aktualizm

Psychiczne, czyli świadome to jest to, co aktualnie dane w wewnętrznym doświadczeniu.

11

Fenomenalizm

Johannes Muller
"Teoria specyficznych energii zmysłowych"
• zmysł postrzega zmiany sam w sobie, a nie swiat - podmiot poznających nie ma kontaktu ze światem