Wykład 5, Psychologia Świadomości 2 Flashcards Preview

Historia > Wykład 5, Psychologia Świadomości 2 > Flashcards

Flashcards in Wykład 5, Psychologia Świadomości 2 Deck (11):
1

Główne szkoły nieklasycznej psychologii świadomości

• William James - strumień mysli

• Franz Brentano - psychologia aktów

• James R. Angell - funkcjonalizm

• Wilhelm Dilthey - psychologia rozumiejąca

• Gestalt: Kurt Kofka, Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt Lewin

• Radziecka koncepcja świadomości ekstrospekcyjnej

2

Co proponowała NKŚ?

• eksponowanie związku świadomości z ciałem
• powiązanie świadomości z czasem
• ujęcie psychiki jako żywej

3

Fenomenologia

Nieuprzedzony przez wcześniejsze założenia opis pewnego typu przedmiotu danego w odpowiednim typie doświadczenia

4

Brentano, zagadka świadomości

Kazdy akt świadomości ma dwa przedmioty
• obiekt
• percepcja sama za siebie

Czyli:
Słyszę dzwonek (przedmiot percepcji) i spostrzegam, ze go słyszę

5

Nieklasyczne rozumienie świadomości

• intencjonalność - akty psychiczne zawsze kierują sie ku czemuś
• rozróżnienie na akt i przedmiot świadomości - psychologa interesuje AKT

6

Jamesa metafora strumienia świadomości

Strumień świadomości nie składa sie z czesci, jest płynięciem, jednością i ciągłością
• szereg przeżyć
• jedność świadomości jako cecha konstytutywna
• swiadomosc w przekroju podłużnym i poprzecznym jest całością organiczną

7

James, 5 cech myślenia

• każda myśl jest częścią świadomości
• myśl sie zawsze zmienia
• w osobistej świadomości kazdego mysli są rozciagle ciagle
• zajmuje sie przedmiotami niezależnymi od siebie - posiada wiedzę
• interesuje sie niektórymi częściami przedmiotów wykluczając inne, wybiórcza

8

Strukturalizm vs funkcjonalizm

Titchener vs Angell
• obydwaj - metafory biologiczne, lecz inna ich interpretacja
- Titchener - funkcje zmienne, struktury stałe
- Angell - funkcje stałe, struktury zmienne

9

Zasada stałości w Klasycznej Psychologii Świadomości

• istnieje ścisły i stały związek miedzy podnietami a odpowiadającymi im wrażeniami
• spostrzeganym jest nie przedmiot, jego obraz w mózgu lub zespół wrażeń

—> zatem:
• percepowanie przedmiotu i posiadanie dwoch spostrzeżeń jest niemożliwe
• odbieranie dwoch roznych zestawow podniet i spostrzeganie tego samego przedmiotu

10

Psychologia Postaci, Gestalt

• eksperymenty Köhlera i Wertheimera ze zjawiskiem ruchu pozornego fi
• spostrzeganie u kur

11

Retencja i protencja

Retencja - współdanie przeszłości z teraźniejszością

Protencja - współdanie przyszłości z teraźniejszością