פרמקולוגיה

This class was created by Brainscape user Alexandra Zelikson. Visit their profile to learn more about the creator.

Flashcard maker: Alexandra Zelikson

Decks in this class (7)

מבוא
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
79  cards
פרמקוקינטיקה
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
39  cards
פרמקודינמיקה
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
58  cards
מערכת העצבים האוטונומית -סמפטטית ופראסימפתית
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
12  cards
קולטנים אדרנרגים
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
4  cards
תרופות לפי הטבלה של קארין
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
376  cards
כרטיסיות תרופות מאנטיביוטיקות
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
192  cards

More about
פרמקולוגיה

 • School Unspecified
 • Program type Unspecified
 • Course Unspecified
 • Instructor Unspecified
 • Standards Unspecified

The creator of this class did not yet add a description for what is included in this class.

How studying works.

Brainscape's adaptive web mobile flashcards system will drill you on your weaknesses, using a pattern guaranteed to help you learn more in less time.

Add your own flashcards.

Either request "Edit" access from the author, or make a copy of the class to edit as your own. And you can always create a totally new class of your own too!

What's Brainscape anyway?

Brainscape is a digital flashcards platform where you can find, create, share, and study any subject on the planet.

We use an adaptive study algorithm that is proven to help you learn faster and remember longer.

Looking for something else?

פרמקולוגיה -מתן
 • 3 decks
 • 76 flashcards
 • 1 learners
Decks: מושגי יסוד בפרמקולוגיה, אגוניסטים ואנטגוניסטים, סוגי רצפטורים/קולטנים, And more!
פרמקולוגיה
 • 12 decks
 • 91 flashcards
 • 1 learners
Decks: פרמקוקינטיקה, פרמקודינמיקה, מערכת העצבים האוטונומית, And more!
Make Flashcards