Farmakologia cz. I Flashcards

Decks in this Class (16):

 • Leki O Posrednim Dzialaniu Sympatykomimet
  9 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki A Adrenolityczne
  9 Cards
  Preview Flashcards
 • Selektywni Antagonisci Receptorow A1 Adre
  9 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Sympatykolityczne
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki B Adrenolityczne B Blokery
  15 Cards
  Preview Flashcards
 • Autakoidy Aminowe Histamina
  25 Cards
  Preview Flashcards
 • Autakoidy Aminowe Serotonina
  16 Cards
  Preview Flashcards
 • Migrena Leki Uzywane W Leczeniu Migreny
  19 Cards
  Preview Flashcards
 • Autakoidy Peptydowe Bradykinina
  11 Cards
  Preview Flashcards
 • Autakoidy Peptydowe Angiotensyna
  23 Cards
  Preview Flashcards
 • Autakoidy Purynowe
  15 Cards
  Preview Flashcards
 • Autakoidy Lipidowe Paf
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • Autakoidy Lipidowe Eikozanoidy
  51 Cards
  Preview Flashcards
 • Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne
  72 Cards
  Preview Flashcards
 • Reumatoidalne Zapalenie Stawow Farmakoter
  44 Cards
  Preview Flashcards
 • Dna Moczanowa Farmakoterapia
  16 Cards
  Preview Flashcards
Current Learners (4)