This class was created by Brainscape user lu Ch. Visit their profile to learn more about the creator.

Decks in this class (98)

პირველი ადამიანი
Ქრონოლოგია: პირველი ადამიანი,
Საქართველოში გათხრების შედეგად რა...,
Ადამიანთა პირველი გაერთიანებები
11  cards
ძველი ეგვიპტე
Რამ ითამაშა მნიშვნელოვანი როლი ძვ...,
4,
3000
16  cards
ბაბილონი
2,
Სად მდებარეობდა ბაბილონი,
Ვინ დროს ძლიერდება ბაბილონი
6  cards
ასურეთი
Სად მდებარეობდა ასურეთი,
Ვინ იყვნენ ასურელები,
Ვის დროს ძლიერდება ასურეთი
8  cards
ურარტუ
Როდის და სად წარმოიქმნა ურარტუ რა...,
Ვის დროს ძლიერდება ურარტუ,
Რომელ ქართულ სახ ავიწროებდნენ ურა...
9  cards
ფინიკია
Სად არსებობდა ფინიკია,
Რითი ყო მდიდარი ფინიკია,
Მნიშვნელოვანი ქალაქ სახელმწიფოები...
13  cards
უძველესი ქართული სახელმწიფოები
Როდის გამოჩნდნენ ქართველური ტომბი...,
Რომელი მეფე მოიხსენიება ტიგლათფალ...,
Კიდევ სად მოიხსენიება დიაოხი
14  cards
აქემენიანთა ირანი
Როდის და ვინ აერთიანებს სპარსულ ტ...,
2,
2
9  cards
ბერძნულ-სპარსული ომები
5,
Რა იყო საჭირო ბერძნული ქალაქ სახე...,
Ვინ დაიწყო ოდა ვინ გააგრძელა ბერძ...
13  cards
ათენი
Სად იყო გამაგრებული ბორცვი აკროპო...,
Რა იქო საბერძნეთის ოლქის ატიკის დ...,
Რა ეწოდებოდა საბერძნეთის ღარიბ მო...
7  cards
სპარტა
Როდის და ვინ შექმნა სპარტა,
3,
Ვის უკავშირებენ სპართაში სახელმწი...
8  cards
ბერძნული კოლონიზაცია
3,
Რას ტვალისწინებდნენ კოლონიის დაარ...,
Რომელი ახალშენები დაარსეს მათ შავ...
8  cards
ალექსანდრე მაკედონელი
Ვინ იყო ალ მაკედონელი ვინ იყო მის...,
2,
Რა პერიოდში მოღვაწეობდა ალ მაკედო...
13  cards
ელინიზმი
Ყველაზე მნიშვნელოვანი ელინისტური სახ,
Ელინისტური ხანის მახასიათებლები,
Რას შეუწყო დიადოქოსებს შორის დაპი...
4  cards
ქართლის სამეფოს წარმოქმნა
Როდის წარმოიქმნა ქართლის სამეფო დ...,
Რა წერია ქართველი ისტორიკოსის ლეო...,
Ვინ ცნო ფარნავაზის ხელისუფლების კ...
16  cards
რომი (1-ლი ნაწილი)
Ვინ როდის და სად წარმოიქმნა რომი,
Ვინ იყო რომის უკანასკნელი მეფე,
Ვინ იყო რომის პირველი პირი და რა ...
26  cards
პუნიკური ომები
Როდის დაასრულა რომმა იტალიის დაპყ...,
Რას უწოდებდნენ როალეები კართაგენს,
Რა იყო კართაგენის ძირითადი საქმია...
14  cards
რომი და საქართველო
Როდის შეირყა ქართლის სიძლიერე და ...,
Ვისთან აქვს ამ პერიოდში კარგი ურთ...,
Ვინ იწყებს დასავლეთიდან შემოტევას...
17  cards
რომი ახალი წ.აღ
Რა ერქვა გერმანელი ტომებისგან თავ...,
Რომელ საუკუნეში გადასახლდნენ გერმ...,
4
10  cards
ქრისტიანობის წაროშობა
Როდის და სად წარმოიშვა ქრისტიანობა,
Საიდან მოდის ქრისტიანობის სწავლებ...,
Რატომ უპირისპირდებიან ქურუმები და...
10  cards
ქრისტიანობის გავრცელება საქართველოში
Როდის იწყება ქრისტიანობის გავრცელ...,
Რას აკეთებენ მცხეთელი ებრაელები,
Ვინ იყო ქართლის განმანათლებელი
6  cards
კონსტანტინე 1-ლი დიდი
Რას აკეთებს კონსტანტინე დიდი ქრის...,
325,
2
7  cards
საეკლესიო კრებები
Პირველი საეკლესიო ჯრება როდის ვინ...,
Როდის და სად გაიმართა მსოფლიო საე...,
7
4  cards
იუსტინიანე 1-ლი
Როდის მოღვაწეობდა იუსტინიანე პირველი,
Რა იყო მისი საყვარელი გამოტქმა,
Რომელი ტაძარი აიგო მის დროს
7  cards
ხატთ მებრძოლობა
Როდის შიქმნა პოლიტიკურ რელიგიურო ...,
Ვის მოსაზრებაზე იდგნენ ხატთთაყვან...,
Როდის და ვინ აკრძალა ხატთტაყვანის...
5  cards
ვახტანგ გორგასალი
5,
5 2,
Როგორ გამოიყენა გორგასალმა მტრის ...
10  cards
კარლოს დიდი
Როდის გაძლიერდა ფრანკტა სახ,
Ვის დაუპირისპირდა კარლოს დიდი,
Როდის და რატომ გამოუცხადა ომი საქ...
12  cards
არაბები
Როდის და სად წარმოიქმნა ისლამი,
Ვინები ცხოვრობდნენ უდაბნოსი,
Ორი წმინდა ქალქაქი:
37  cards
სამეფო-სამთავროები საქარტველოს ტერიტორიაზე
Როდის და სად ჩამოყალიბდა კახეთის ...,
Რომელი მთის ხალხი ვერ დაიმრჩილეს ...,
Რა იყო კახეთის დედაქალაქი
10  cards
დემეტრე 1-ლი
1,
Როგორი ხასიათის პოლიტიკა ჰქონდა დ...,
Რომელი ქალაქი აიღეს სელჩუკებმა მი...
5  cards
გიოგი მე-3
3,
Როდის დაიბრუნა ქალაქიი ანისი ვინ ...,
Როდის ირებს ქალაქ დვინს და რა მოყ...
7  cards
თამარ მეფე
Როდის ადის თამარი ერთპირივნულად ტ...,
Რა მოსთხოვეს დიდებულებმა მისი ხელ...,
Რა შეიქმნა თამარის ხელისუფლების შ...
16  cards
ჯვაროსნული ლაშქრობები
Რა იყო ჯვაროსნული ლაშქრობები რა ი...,
Ვინ იყო რომის პაპი როდის ,რა და ს...,
Რა ინტერესები ჰქონდა ამ ლაშქრობებ...
13  cards
სარაინდო ორდენები
Რის მერე გაერთიანდნენ რაინდები ორ...,
Როდის და სად დაარსდა სარაინდო ორდ...,
Მეორე ორდენის სახელი სად იყვნენ დ...
5  cards
მონღოლები
Როდის და საიდან გამოჩდნენ მონღოლე...,
Ვინ სად და როდის მოახერხა მონღოლთ...,
Როდის იღებენ მონღოლები პეკინს
16  cards
მონღოლები საქართველოში
Როდის მეფობდა ლაშა იორგივისგან მი...,
Რომელ წლებში მეფობს რუსუდაი ვისზე...,
Როდის მოუწიათ ქარტველებს ხორეზმის...
26  cards
თემურ ლენგის შემოსევები
Ვინ იყო თემურ ლენგი სად სექმნა სა...,
Ვისთან იყო დაპირისპირებული ვინ არ...,
Რომელ წლებში დალაშქრა ლენგმა საქ ...
11  cards
სეფიანთა ირანი
Როდის და ვინ გააერთიანა ირანი,
Ვის ედგა სატავეში ეს დინასტია,
Საიდან მოდის ყიზილბაშთა სახელი
14  cards
ოსმალთა სახელმწიფოს წარმოქმნა
Როდის იშლება რუმის სასულთნო ვინ უ...,
Ვის დროს წაართვეს ოსმალებმა ბიზან...,
Ვის დროს ხდება ბიზანტია ოსმალეთის...
9  cards
ოსმალეთი მე-16-18 სს.
Ვისი მმართველობის პერიოდი ითვლება...,
Რას უწოდედენენ მას ევროპელები და ...,
Რა რეფორმები ჩაატარა სულთან სულეი...
12  cards
მოსკოვის სამთავროს ჩამოყალიბება
Რომელი,
Ვინ მოიწვიეს სლავებმა ქვეყნის სამ...,
Რომელი ძმა ჩაუდგა სათავეში კიევის...
18  cards
რეჩ-პოსპოლიტა
Რას ეწოდწებოდა რეჩ პოსპოლიტა,
Ვინ იდგა ქვეყნის სათავეში,
Რომელი წოდებრივ წარმომადგენლობითი...
8  cards
ივანე მე-4 მრისხანე
Ვინ იყო ივანე მრისხანე,
Რა წვლილი შეიტანა მან რუსეთის ისტ...,
1552 56
7  cards
პეტრე 1-ლი
1,
Რა ქნა მან ევროპისკენ ფანჯრის გას...,
Როდის დაიწყო რუსეთის ახალი სატახტ...
11  cards
უნივერსიტეტების ხანა ევროპაში
13 15,
Რას ამბოდა სქოლასტიკოსი პიერ აბელარი,
Ვინ სდევნიდა პიერ აბელარს
15  cards
დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენები
Როდის დაიწყო და როდემდე გაგრძელდა...,
Რა დაინტერესება ჰქონდა ამ აღმოჩენებს,
Რა იყო პირველი ბიძგი
24  cards
რენესანსი და ჰუმანიზმი
Როდის და სად ჩაისახა რენესანსი,
Რას ნიშნავს ეს ტერმინი ვინ და როდ...,
Რას ქადაგებდა რენესანსი
15  cards
რეფორმაცია
15,
Ვინ იყო მარტინ ლუთერი,
Როდის და სად დაიწყო რეფპრმაცია
13  cards
ჰოლანდიის რევოლუცია
16,
17,
Რომელი პროტესტანტული რელიგიური მო...
4  cards
ამერიკა
Როდის და რა ქვეყნები იბრძოდნენ ამ...,
Როდის დაიწყო ინგლისმა ამერიკის აქ...,
1
24  cards
აშშ-ს სამოქალაქო ომი
Რა გახდა ჩრ და სამხ შტატებს შორის...,
Რა მეურნეობა იყო განვითარებული სა...,
Რა მეურნეობა იყო განვითარებული ჩრ...
18  cards
განმანათლებლობა
Როდის დაიწყო განმანათლებლობა ევრო...,
Როდის მიაღწია განმანათლებლობამ გა...,
Სად ჩაეყარა საფუძველი განმანათლებ...
18  cards
100 წლიანი ომი
Დაპირისპირებული მხარეები:რამდე ხა...,
Როდის ჰქონდათ ინგლისელებს დაკავებ...,
1337 1360
6  cards
30 წლიანი ომი
Რომელმა ზავმა ვერ აღმოფხვრა დაპირ...,
2,
Საიდან მიიღეს ჰუსიტებმა ეს სახელწ...
21  cards
7 წლიანი ომი
7,
Რისთვის მიმდინარეობდა ეს ომი,
Რომელი ორი კოლაცია შეიქმნა და როდის
22  cards
ლუი მე-13
4,
13,
Ვინ უჭერდა მხარს მარია მედიჩის, რ...
9  cards
ლუი მე-14
Რა ეწოდება მონარქის შეუზღუდავ მმა...,
Ვინ იყო აბსლუტური მმართველი საფრა...,
14
14  cards
საფრანგეთის რევოლუცია
Საფრანგეთის მოსახლეობა დაყოფილი ი...,
2,
Რას მოითხოვდნენ ვერსალში შეკრებილ...
47  cards
ნაპოლეონის ომები
Რა ბრძოლაში და რომელ წელს ამარცხე...,
Როდის ამარცხებს საფრანგეთი რუსეთს...,
Როდის და რა ბრძოლაში ამარცხებს ად...
14  cards
ვენის კონგრესი
Როდის შეიკრიბა ვენის კონგრესი,
Ვინ მეთაურობდა ვენის კონგრესს,
Ვინ იყო საფრანგეთის მინისტრი
12  cards
რუსეთ ოსმალეთის/სპარსეთის ომები
1804 13,
1806 12,
1828 29
7  cards
რევოლუციები ევროპაში (საფ-30წ)
1815,
18,
18
11  cards
რევოლუციები ევროპაში (საფ-48წ)
1846,
1848,
Როდის ცხადდება საფრანგეთი მეორე რ...
5  cards
ნაპოლეონ მე-3
Როდის ხდება ლუი ნაპოლეონი საფრანგ...,
3,
Რომელი დიდი პროექტი აღმოჩდა ნაპოლ...
12  cards
რევოლუცია გერმანიისა და ავსტრიის იმპერიაში
1848,
Როდის და რით იწყება რევოლუცია ვენაში,
Რამ შეუქმნა საფრთხე ავსტრიის იმპე...
8  cards
იტალიის გაერთიანება
1815,
50,
Რისი მომხრე იყო მაძინი და გარიბალ...
10  cards
გერმანიის გაერთიანება
Როდის გაუქმდა საღვთო რომის იმპერი...,
1815,
Რა გადაწყვეტილება მიიღო ფრანკფურტ...
9  cards
აჯანყებები ცარიზმის წინააღმდეგ
1,
Რამ გამოიწვი უკმატოფიება ქართულ ს...,
Როდის და რატომ აჯანყდნენ მთიელები...
4  cards
1832 წ. შეთქმულება
1825,
Რა ხდება ამავე პერიოდში ევროპაში ...,
Რა ხდება ამავე პერიოდში ევროპაში ...
10  cards
თერგდალეულები
Როდის ჩნდებიან ტერგდალეულები საზო...,
Ვინ იყო მათი ლიდერი და ვინ მორვაწ...,
Რა ბრალს დებენ თერგდალეულები უფრო...
9  cards
პარტიების ჩამოყალიბება
1904,
Რა სურდათ ეროვნულ დემოკრატიული პა...,
Ვინ იყვნენ სოციალ დემოკრატების სა...
8  cards
ალექსანდრე მე-2-ის რეფორმები
19,
2,
Რა ხდება საქარტველოში ბატონყმობის...
7  cards
1-ლი მსოფლიო ომი
Ომის წინა მდომარეობა:,
Რომელი ორი კოალიცია შექნა ევროპის...,
Ომის დაწყების საბაბი
26  cards
1-ლი მსოფლიო ომი (პარიზის კონფერენცია, ვერსალის ზავი)
Როდის იკრიბებიან გამარჯვებული სახ...,
Რაზე საუბრობდნენ შეკრებილები პარი...,
Რამდენი სახ მონაწილეობდა კონფერენ...
8  cards
პარიზის კონფერენცია და საქართველოს დამოუკიდებლობის ცნობის საკითხი
Რომელ წლებში იიმყოფებოდა საქ დელე...,
Როგორ ეხმრება ევროპა საქ ლოს,
Ომის შედეგები:
7  cards
რუსეთის რევოლუციები
1917,
Სად და როდის დაიწყო მუსათა გამოსვ...,
2
18  cards
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა
1918,
Რომელი დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ...,
Რომელ ქვეყანას რა ორიენტაცია ჰქონდა
31  cards
ფაშიზმი იტალიაში
Როდის და რა ორგანიაზაცია სექმნა ბ...,
1920,
Როდის გაიმართა მარში რომზე და რა ...
13  cards
ნაციზმი გერმანიაში
1,
Როდის შექმნა ადოლფ ჰიტლერმა (შიკლ...,
Როდის ეცადა ჰიტლერი მოეწყო მუნხენ...
15  cards
დიდი დეპრესია
Რომელი წიდან რომელ წლამდე მიმდინა...,
Რა ხდებოდა ამ პერიოდში,
Ხალხი აქტიურად ერტვება საბირჟო ტა...
7  cards
საბჭოთა კავშირის შექმნა
7 25,
Როდის და ვინ შექმნა საგანგებო კომ...,
Რას აკეთებს ლენინის მთავრობა ხალხ...
19  cards
მე-2 მსოფლიო ომი
1933,
1935,
1936
16  cards
"უცნაური ომი" ავროპაში და საფრანგეთის კაპიტულაცია (pt.2)
Რა იყო უცნაური ომი,
Ვინ დაიწყო პირველმა შეტევაზე გადა...,
1940
10  cards
მე-2 მსოფლიო ომი (pt.3)
1941,
Რა გეგმა აქვს გერმანიას სსრკ ს წი...,
Რას აპირებს გჰიტლერი ბარბაროსას ჩ...
22  cards
ცივი ომი
Როდის მოაწერეს ხელი რუზველტმა, ჩე...,
Რა იყო ცივი ომის დაწყების მიზეზი,
Რა ფრაზა თქვა ჩერჩილმა და სად
37  cards
ერეკლე მე-2
Ვინ და როდის დასვა თიმურაზი და ერ...,
Რა იყო მორიგე ჯარი როდის შეიქმნა,
Ვინ იყო ირანის ახალი შაჰი რას სთხ...
9  cards
სოლომონ 1-ლი
1
1  cards
პაპობა
11,
Რა აზრი იყო გავრცელებული იმ დროს ...,
Რომელმა პაპმა გაზარდა ეკლესიის როლი
10  cards
საღვთო რომის იმპერია
10,
1,
1
3  cards
საქართველოს ანექსია
Ვინ ხელმძღვანელობდა რუს კომუნისტებს,
Რა ხერხს მიმართა რუსეთმა საქარტვე...,
Რა კოომიტეტი იქმნება დაბა შულავერ...
10  cards
ანტისაბჭოთა წინააღმდეგობის მოძრაობა საქართველოში
1921,
1922,
Როდის შეიქმნა საქართველოს დამოუკი...
9  cards
ორმეფობის პერიოდი საქართველოშო
Უმეფოდ რომ არ დარჩენლიყო ქვეყანა ...,
Ვინ იყო ქართული სამართლის მიხედვი...,
Ვის მიენიწა უპირატესობა ორი მეფის...
23  cards
რუსეთ-იაპონიის ომი
Რა იყო მიზეზი რას ეძებდა რუსეთი,
Ვისთან გამარვების შედეგად გახდა ი...,
Ომის ეკონომიკური მიზეზი:
10  cards
დიდი ომიანობა ეგრისში
Როდის იზრდება ბიზანტიის გავლენა ე...,
Ვინ იყო ამ დროს ეგრისის მეფე რას ...,
Დაიწყო დიდი ომიანობა ეგრისში, რომ...
8  cards
საქართველო მე-16 საუკუნეში
16 18,
Როგორ გაუმეზობლდა ოსმალეთი საქართ...,
16
5  cards
ჰერაკლე
Რომელ საუკუნეშია ბიზანტია დასუსტე...,
Როდის დაიწყო ბიზანტიასა და ირანს ...,
Ვინ ადის ბიზანტიის ტახტზე ამ პერი...
11  cards
დავით აღმაშენებელი
2,
Რას აკეთებს ტახტზე ასვლისთანავე,
Როდის შეუწყვიტა სელჩკებს ხაკის გა...
17  cards
ბაგრატ მე-4
4,
4
2  cards

More about
history

 • Class purpose General learning

Learn faster with Brainscape on your web, iPhone, or Android device. Study lu Ch's History flashcards now!

How studying works.

Brainscape's adaptive web mobile flashcards system will drill you on your weaknesses, using a pattern guaranteed to help you learn more in less time.

Add your own flashcards.

Either request "Edit" access from the author, or make a copy of the class to edit as your own. And you can always create a totally new class of your own too!

What's Brainscape anyway?

Brainscape is a digital flashcards platform where you can find, create, share, and study any subject on the planet.

We use an adaptive study algorithm that is proven to help you learn faster and remember longer....

Looking for something else?

AP® World History
 • 18 decks
 • 571 flashcards
 • 41,223 learners
Decks: Asia 1200 1450, North And South America 1200 1450, Africa 1200 1450, And more!
AP® U.S. History
 • 29 decks
 • 1,052 flashcards
 • 2,480 learners
Decks: Foundations 1491 1607, Early Colonies 1607 1690, Colonial Growth 1690 1754, And more!
Reach History
 • 19 decks
 • 807 flashcards
 • 28 learners
Decks: Battles Of Antiquity, Roman Emperors, Military Commanders Who Am I, And more!
History
 • 35 decks
 • 618 flashcards
 • 21 learners
Decks: Early Christian Ireland, Archaeology History, Rome, And more!
Make Flashcards