Velferdsrett kompendium - ohnstad om JUSS for .... Flashcards

Decks in this Class (4):

 • Kap 2 Begrepet Juss Reglenes Funksjon Og
  16 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 3 Forholdet Mellom Statsmaktene
  5 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 4 Grunnleggende Juridiske Begreper
  11 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 5 Forvaltningsloven Bernt Rasmussen
  0 Cards
  Preview Flashcards
Current Learners (2)