Τι ὠρα εἰναι; Flashcards Preview

Ελληνικἀ > Τι ὠρα εἰναι; > Flashcards

Flashcards in Τι ὠρα εἰναι; Deck (8)
Loading flashcards...
1

Vad är klockan?

Τι ὠρα εἰναι;

2

Klockan är ett.

Η ὠρα εἰναι μἰα.

3

Klockan är fem över två.

Η ὠρα εἰναι δὐο και πἐντε.

4

Klockan är kvart över tre.

Η ὠρα εἰναι τρεις και τἐταρτο.

5

Klockan är halvfem.

Η ὠρα εἰναι τἐσσερες και μισἠ

6

Klockan är fem över halvfem.

Η ὠρα εἰναι πἐντε παρἀ εἰκοσι πἐντε.

7

Klockan är kvart i sex.

Η ὠρα εἰναι ἐξι παρἀ τἐταρτο.

8

Klockan är tre minuter i sju.

Η ὠρα εἰναι εφτἀ παρἀ τρἰα λεπτἀ.