Ἐξω και μἐσα Flashcards Preview

Ελληνικἀ > Ἐξω και μἐσα > Flashcards

Flashcards in Ἐξω και μἐσα Deck (10)
Loading flashcards...
1

Cigaretterna är utanför paketet

Τα τσιγἀρα εἰναι ἐξω απὀ το πακἐτο

2

Kammen är utanför fodralet.

Η χτἐνα εἰναι ἐξω απὀ τη θἠκη.

3

Brevet är inne i kuvertet.

Το γρἀμμα εἰναι μἐσα στο φἀκελο.

4

Pengarna är utanför plånboken.

Τα χρἠματα εἰναι ἐξω απὀ το πορτοφὀλι.

5

Cykeln är inne i garaget.

Το ποδἠλατο εἰναι μἐσα στο γκαρἀζι.

6

Bilen är utanför garaget.

το αυτοκἰνητο εἰναι ἐξω απὀ το γκαρἀζι.

7

Skjortan är inne i skåpet.

το πουκἀμιχο εἰναι μἐσα στο ντουλἀπι.

8

Barnens skor är på golvet.

Τα παποὐτσια των παιδιὠν εἰναι στο πἀτωμα

9

10

Ett tjugofem drakmers frimärke.

Ἐνα γραμματὀσημο των εικοσιπἐντε δραχμὠν