דקדוק Flashcards Preview

Hebrew > דקדוק > Flashcards

Flashcards in דקדוק Deck (10)
Loading flashcards...
1

bringen (זמן עבר)
Hifil, hohle Wurzeln
מגיש, מגיע, מכיר, מכין, מבין

הביא, הביאה, הבאת, הבאת, הבאתי
הביאו, הבאתם, הבאתן, הבאנו

2

bringen (זמן עתיד)
Hifil, hohle Wurzeln
מגיש, מגיע, מכיר, מכין, מבין

יביא, תביא, תביא, תביאי, אביא
יביאו, תביאו, נביא

3

bringen (שם הפועל וזמן הווה)
Hifil, hohle Wurzeln
מגיש, מגיע, מכיר, מכין, מבין

להביא, מביא, מביאה, מביאים, מביאות
mewi

4

heraustun (שם הפועל וזמן הווה)
Hofal, primae י

להוציא, מוציא, מוציאה, מוציאים, מוציאות
mozi

5

heraustun (זמן עבר)
Hofal, primae י

הוציא, הוציאה, הוצאת, הוצאת, הוצאתי
הוציאו, הוצאתם, הוצאתן, הוצאנו
hozi'u, hozenu

6

heraustun (זמן עתיד)
Hofal, primae י

יוציא, תוציא, תוציא, תוציאי, אוציא
יוציאו, תוציאו, נוציא

7

aufhören (זמן עתיד)
Hifil

יפסיק, תפסיק, תפסיק, תפסיקי, אפסיק
יפסיקו, תפסיקו, נפסיק
jafsiq

8

aufhören (ציווי)
Hifil

הפסק, הפסיקי, הפסיקו
hafseq

9

aufhören (שם הפועל וזמן הווה)
Hifil

להפסיק, מפסיק, מפסיקה, מפסיקים, מפסיקות

10

neben

על-יד
על-ידו, על-ידה, על-ידך, על-ידך, על-ידי
על-ידם, על-ידן, על-ידכם, על-ידכן, על-ידנו
al-jadam, al-jedchem, al-jadenu