ג עבודה ומקצוע - משפטים Flashcards Preview

Hebrew > ג עבודה ומקצוע - משפטים > Flashcards

Flashcards in ג עבודה ומקצוע - משפטים Deck (26)
Loading flashcards...
1

Ich möchte mit dir eine Stunde für ein Gespräch ausmachen im Zusammenhang mit der Einladung aus London.

אני רוצה לקבוע אתך שעה לשיחה בקשר להזמנה מלונדון.

2

Das Arbeiterkomitee ist interessiert, ein Treffen mit dir auszumachen.

ועד העובדים מעוניין לקבוע אתך פגישה.

3

Man wartet auf euch im Sitzungszimmer.

מחכים לכם בחדר הישיבות.

4

Er wendet sich ihm zu, aber sein Kopf ist weit weg bei dem Büro, dass er hatte.

הוא פונה אלו אבל ראשו רחוק מאוד במשרד שהיה לו.

5

Bist du schon fertig, die Sätze von der Tafel zu kopieren?

כבר גמרת להעתיק את המשפטים מן הלוח?

6

Du bist in Hebräisch sehr voran gekommen.

התקדמת מאוד בעברית.

7

Sie fragte bei sich: Wann fange ich wieder am, die Chefin zu sein?

היא שואלת את עצמה: מתי שוב אתחיל להיות המנהלת?

8

Der Angestellte sagte mir, dass ich in Verbindung mit der Arbeit mich an Herrn Isaak wenden soll, um ein Formular zu bekommen.

הפקיד אמר לי שבקשר לעבודה אני צריכה לפנות אל מר יצחקי כדי לקבל טופס.

9

Ich bedaure, aber für Montag habe ich schon einen Termin ausgemacht.

אני מצטערת, אבל ליום שני קבעתי כבר מועד.

10

Wir wollen ein Treffen für Mittwoch Nachmittag ausmachen.

אנחנו יכולים לקבוע פגישה ליום רביעי אחה״צ.

11

Hannah, wenn es dir schlecht geht, warum hast du dann nicht an einen Arzt gewendet?

חנה, אם את מרגישה רע מדוע לא פנית לרופא?

12

Die Ärztin hat mir für morgen einen Termin gegeben.

הרופאה קבעה לי תור למחר.

13

Warum antwortest du (m) nicht, wenn ich mich an dich wende?

מדוע איך עונה כאשר אני פונה אליך?
elaich

14

Immer wendet ihr euch an sie (Pl).

תמיד אתם פונים אליהם.
alehem

15

Komm zu mir, mein Liebling, komm zu mir.

בוא אלי חביבי, בוא אלי.
elai

16

Im dritten Stockwerk, in Zimmer 41, sitzt Frau Davidi. Geh (m) zu ihr und sag ihr, dass ich dich geschickt habe.

בקומה השלישית בחדר 41 יושבת גברת דוידי. היכנס אליה ואמור לה שאני שלחתי אותך.
ämor

17

Ich bin wegen meines Sohnes gekommen. - Geh zum Chef, nur er kann deine Angelegenheit ordnen.

באתי בענייו הבן. - לח אל המנהל. רק הוא יכול לסדר את העניין שלך.

18

Ich fühle mich nicht gut.

אינני מרגישה טוב.

19

Setze dich (m) und Ruhe ein wenig aus!

שב ותנוח מעט.

20

Ich werde nicht zu dir (f) kommen bis du zu mir gekommen bist.

לא אבוא אליך עד שאת תבואי אלי.
elaich, elai

21

Am Donnerstag waren wir zu Hause und unsere Eltern kamen zu uns.

ביום חמישי היינו בבית וההורים שלנו באתם אלינו.
elenu

22

Meine Schwester bittet, dass du (f) den Computer zu ihr bringst.

אחותי בקשה שתביאי את המחשב אליה.
machschew

23

David hat mich zu ihm für eine Tasse Kaffee eingeladen.

דויד הזמינ אותי אליו לכוס קפה.

24

An wen muss ich mich melden wegen einer Wohnung?

אל מי אני צריכה לפנות בעניין דירה?

25

Oma wartet auf uns in Ihrem Restaurant. Kommt zeitig zu ihr!

סבתה מחכה לנו במסעדה שלה. בואו אליה מוקדם.

26

Ich habe viel Mühe und Sorgen.

יש לי הרבה יגיעוה וצרות.