ג עבודה ומקצוע - מילים Flashcards Preview

Hebrew > ג עבודה ומקצוע - מילים > Flashcards

Flashcards in ג עבודה ומקצוע - מילים Deck (97)
Loading flashcards...
1

Beruf, (Studien-)Fach

מקצוע, מקצועות ז׳
miqzoa

2

festlegen, ausmachen

קבע, לקבוע, קובע
qawa, liqboa

3

Projekt

פרויקט

4

Treffen

פגישה

5

Sitzung

ישיבה, ישיבות

6

Sitzungszimmer

חדר ישיבות

7

Komitee

ועד, ועדים
wėadim

8

kopieren

העתיק, להעתיק, מעתיק
hæatiq, leha'atiq, me'atiq

9

transferieren

העתיק, להעתיק, מעתיק
ha'tik, lėha'tik

10

Benutzung, Gebrauch

שימוּש

11

in Verbindung mit

בקשר ל
bėqæschær

12

Schlange, Warteliste

תוֹר

13

sich wenden an, treffen

פנה, לפנות, פונה

14

Termin

מועד, תור
mo'ed

15

Arzt

רופא

16

Angelegenheit

עניין
injan

17

In Angelegenheit, wegen

בעניין

18

Stockwerk, Etage

קוֹמה, קומות

19

אני לא

אינני
einæni

20

אתה לא

אינך

21

leer

רק, רקה
reg, rega

22

interessiert

מעוניין, מעוניינת

23

Problem

בעייה, בעיות
bėaja

24

noch

עוד, עדיין

25

Miete

שׂכר
sachar

26

zurechtkommen

הסתדר, להסתדר, מסתדר

27

Lohn, Gehalt

משׂכורת

28

gelingen, schaffen, Erfolg haben

הצליח, להצליח, מצליח
hizliach, lėhazliach

29

zufrieden

מרוּצה
mėruzæ

30

Süßer, Liebling

מוֹתק
moteq