چمن ۲ Flashcards Preview

Agriculture > چمن ۲ > Flashcards

Flashcards in چمن ۲ Deck (7)
Loading flashcards...
1

Ermochloa ophovroides

Perstion name:اروموکلوا
English name:cebtiped grass
Family:Eromochloa

●نیاز به نگهداری کم
خاک فقیر رشد بهتر
قدرت رویشی زیاد حتی بیشتر از علف هرز
نیازی کودی کم
نیاز کم به چمن‌زنی

■بافت درشت
رنگ روشن
حساس به سرما و کلروز
حساس به خشکی و نیاز ابی زیاد
پاخوری بد

2

Stenotopharum americana

چمن امریکایی

مناسب مناطق گرم و حاره ای
برگ های ریز و ظریف
تحمل سرما معمولی تا منفی ۵
مقاوم به شوری

3

Dichondra micrantha

نام فارسی:دایکوندرا
نام انگلیسی:Dichondra

ویژگی ها:
مقاوم به گرما
حساس به خشکی
نیاز کودی زیاد
پاخوری ضعیف
حساس یه هوای مه آلود
مقاومت خوب به سایه

4

Cyndon dactylon

نام فارسی:چایر (چمن های افریقایی)
نام انگلیسی:bermuda grass

ویژگی:
جلوگیری از فرسایش
پاخورب عالی
مقاوم به گرما
مقاوم‌به خشکی
نیاز کودی کم
نگهداری کم
حساس یه سایه

چمن اصلاح شده ی این وجود دارد که پاخوری نسبتا بیشتری نسبت به نوع معمولی هست ولی حساس تر و نیاز نگهداری بیشتر(cyndon sp)

5

Zpysia spp

نام فارسی:زویسیا
نام انگلیسی:zpysia grass

چمن ظریف و زیبا
مقاوم به علف هرز
مقاوم به گرما
مقاوم به خشکی
نیاز ابی معمولی
پاخورب خوب

6

Agroatis palustris

نام فارسی:اگروستیس خزنده (اروای خزنده)
نام انگلیسی:creeping bent grass
ویژگی ها:
حساس به خشکی
مقاومت معمولی به سایه
نیاز کودی متوسط
پاخوری نسبتا خوب
ارتفاع چمن‌ زنی بسیار کوتاه
زمین گلف

7

Beomus L

بروموس

ویژگی ها:
چمن فصل سرد و مناطق معتدل و مرطوب
رشد سریع
مقاوم‌به خشکی
ارزش غذایی زیاد