1 Flashcards Preview

Ekonomija > 1 > Flashcards

Flashcards in 1 Deck (31):
0

Kaj je ekonomija

Ekonomija je veda, ki obravnava gospodarjenje.

1

Ekonomski problem

Sredstva, ki so na voljo za proizvodnjo in iz njih proizvedene dobrine so OMEJENE

2

Kdaj opazimo relativno redkost?

Ko zacne dobrin primanjkovati, ali velik skos cene ali uvajanje raznih omejitev porabe

3

Zakaj govorimo o RE-produkcijskem procesu

Ker se potrebe obnavljajo (lakota) in širijo (rast prebivalstva, razvoj)

4

Tri temeljna ekonomska vprasanja

Kaj in koliko se bo proizvajalp, kako (kdo...), za koga se bo proizvajalo

5

Trgi v shemi eko. Kroznega toka

Trg produkcijskih dejavnikov, trg potrosnih dobrin in storitev, financni trg, trg kapitalnih dobrin

6

Znacilnosti trznega mehanizma

+konkurenca:vecji trud delavcev in podjetij
Vecji dohodek, saj delavci vec delajo-dobijo nagrado, visja placa
Zasebna lastnina-profitni motiv
-nastajanje monopolov
Izkoriscanje delavcev
V primeru gospodarske krize ne obratuje

7

Katere potrebe razlikujemo

Posameznikove, skupne (solstvo sport) splosne (uprava, potrebe delovanja druzbene skupnosti)

8

Koristnost dobrine

Sposobnost dobrine, da zadovolji potrebo

9

Zakon padajoce mejne koristnosti

Koristnost dodatne enote dobrine upada z vsako naslednjo enoto

10

Optimalna košarica nakupa

Potrosnik kupi toliko posameznih dobrin (v okviru sredstev), da so mejne koristnosti sorazmerne cenam. Zadnja d.e porabljens za katerokoli dobrino, enako poveca zadovoljstvo-najvecja skupna koristnost kombinacije nakupa

11

Omejitve pri odlocanju

Denarni dohodek in cene dobrin, struktura potreb-subjektivna omejitev

12

Premica alternativnih stroskov nakupa je padajoca torej

Padajoca: žrtvovanje ene dobrine zaradi nakupa druge
Premica: alternativni strosek je vedno enak

13

Produkcija/proizvodnja

Je temeljna gospodarska dejavnost, sredstvo za cim boljse zadovoljevanje potreb. Materialno preoblikovanje proizvodnih dejavnikov v produkte

14

Vlaganje v proizvodnjo

Naravni resursi
Proizvedena sredstva

15

Dejavnosti pri proizvodnji

Materialno preoblikovanje, preoblikovanje v casu (skladiscenje), preoblikovanje v prostoru-distribucija

16

Plati produkcije

Naravni proces: materialno preoblikovanje, tehnicna plat odvisna od ravni znanosti in tehnologije
Druzbeni proces: med ljudmi v produkciji se oblikujejo odnosi-lastninski odnosi

17

Pf po sayu

Glede na razred, ki poseduje nek pf in si s tem prisvaja dohodek
Delo: umske in fizicne sposobnosti, razred neposrednih producentov, mezda
Zemlja(narava): poseduje razred zemljiskih lastnikov, renta
Kapital: kapitalist, dobicek

18

Pf po marxu

Glede na vlogo v razvojnem procesu
Delo:
Produkcijska sredstva:
Delovna sredstva: orodja, stroji,
pogoji(stavbe)-se obrabijo

Predmeti dela: zemlja, surovine,
polizdelki-see porabijo

19

Produktivnost dela

Razmerje med ustvarjenim produktom in delom ki ga je bilo potrebno vloziti

P=Q/L

20

Prednosti in slabosti delitve dela

+izkoristijo se individualne sposobnosti
Stroji in postopki omogocsjo mnozicno proizvodnjo z nizjimi stroski
Visje place, krajsi delovni cas
-enostranske obremenitve
Enolicnost dela
Problemi s preskrbo v obratih

21

Kapital

Vse kar vlozimo v podjetje
Denarna sredstva
Produkcijska sredstva

22

Oplajanje kapitala

Iz prihrankov siri podjetje
Zaradi konkurence
Sredstvo za povecanje dobicka!

23

Kaj je naloga ekonomskega mehanizma

Cim bolj ucinkovito najti resitve za temeljna ekonomska vprasanja. Z ekonomskimi mehanizmi pojasnjujemo kako to posamezne druzbe delajo, poznamo planski, trzni...

24

Mejna koristnost

Korist ki ti jo prinese vsaka na novo pridobljena enota dobrine

25

Celotna koristnost

Korist ki jo dobimo od vseh enot dobrin

26

Alternativni strosek

Zrtvovana kolicina dobrine A, ki je potrebna za nakup dobrine B

27

Dejavniki produktivnostni dela

Sposobnost delavcev, znanost, tehnologija, naravni pogoji, obseg in ucinkovitost dela, druzbena kombinacija produkcijskega procesa

28

Premica cene

Predstavlja vse mozne nakupe dveh dobrin pri dani ceni in dohodku.

29

Kapitalne dobrine

Kupujejo jih podjetja da z njimi sirijo in obnavljajo proizvodnjo.

30

Disekonomija obsega

Ko zacnejo zaradi povecanja proizvodnje povprecni stroski narascati