1 Imperatif Flashcards Preview

lëtzebuergesch A1-A2 > 1 Imperatif > Flashcards

Flashcards in 1 Imperatif Deck (13)
Loading flashcards...
1

se mettre debout
Sing/Pl

Stellen
Stell - Stellt

2

tirer

zéien
zéi / Zitt

3

toucher

upaken
Pak... un / Pakt

4

tenir

halen
hal / haalt

5

toucher doucement

beréieren
beréier / beréiert

6

plier

béien
Béi / Béit

7

assoir

setzen
setz / setzt

8

tirer

strecken
streck / streckt

9

poser

leeëneet
lee / l

10

s'appuyer

stäipen
stäip / stäipt

11

se lever

hiewen
hief / hieft

12

essayer

probéiren
probéier / probéiert

13

jacques a dit: touche ton mollet

De Piti seet: pak deng wued un