A22-3 Krank Flashcards Preview

lëtzebuergesch A1-A2 > A22-3 Krank > Flashcards

Flashcards in A22-3 Krank Deck (41):
1

Il a mal a la tete

Hien huet de Kapp wéi - Hien huet Kappwéi

2

Il a mal aux dents

Hien huet d'Zann wéi. Si huet zannwéi

3

Il a mal au ventre

Hien huet de Bach wéi. Hien huet Bauchwéi.

4

Il a mal au dos

Hien huet de Reckwéi. Hien huet Rechwéi

5

Casser.
Le bras est casse

briechen
Den Aarm ass gebrach

6

entorse
Le pied a une entorse

verstauchen
De Fouss ass verstaucht

7

bruler
Je me suis brule le bras

verbrennen.
Ech hu(nn) mir den Aarm verbrannt

8

inflamation
Mon oreille est inflammee

entzünden
Main Ouer ass entzünt

9

eternuer

neitsen

10

gratter

rofschären

11

tordu

kromm

12

je suis malade

Ech si krank

13

une grippe intestinale

eng Mogripp

14

tousser

houschten - den Houscht

15

la fatigue

Middegkeet

16

la fievre

feiwer

17

Pression sanguine (haute ou basse)

heije Bluttdrock, niddrege Bluttdrock

18

le rhume

de schnapp

19

Otite, grippe, angine, bronchite, allergie, migraine

Otite, grippe, angine, bronchite, allergie, migraine

20

Inflamation pulmonaire

Longenentzundung

21

prendre froid

Erkältung

22

dos bloqué

Hexeschoss

23

infection

entzundung

24

diarrhee

Duerchfall

25

frissoner

schudderen

26

vomir

sech iwwerginn

27

elle est enceinte

Sie ass schwanger

28

contagieux

ustiechend

29

J'ai besoin d'un rdv.
Je veux un Rdv

Ech brauch a Rdv.
Ech wëll a Rdv

30

J'ai besoin de medicaments

Ech brauch medicamenter

31

J'ai bcp de fievre

Ech hu viel fiewer

32

un certificat de maladie

a Krankeschäin

33

Je suis arreté pour maladie

Ech sinn krankgeschriwen

34

Il doit aller aux toilettes tout le temps.
C'est pour sur une grippe intestinale

Hien muss déi ganzen Zäit op d'Toilette goen.
Dat ass doudsécher eng Mogripp

35

Comment allez vous ?
Pas tres bien. Je me suis refroidie

Wei geet et Iech ?
Net sou gutt. Ech hu mech erkaalt

36

Je frissonne tout le temps, et j'ai affreusement mal à la tete et aux membres.

Et ass mir ëmmer schudderech an ech humm de Kapp an d'Glidder schrechlech wéi.

37

Je viens juste pour un vaccin

Ech kommen just fir eng Impfung

38

Quand j'ai une depression, je vais chez un psy

Wann ech eng Depressioun hunn, ginn ech bei den Psychiater.

39

Dentiste - ophtalmo - Veto - Gyneco

Zänndokter - Aendokter - Deierendokter - Fraendokter

40

Quand j'ai de l'etzema je vais chez le dermato

Wann ech Ekzema hunn, ginn ech bei den Hautdokter (Haut = la peau)

41

Quand j'ai la grippe, je vais chez le medecin generaliste

Wann ech d'Gripp hunn, ginn ech bei den Hausdokter