1. test Flashcards Preview

Kemija > 1. test > Flashcards

Flashcards in 1. test Deck (32)
Loading flashcards...
1

Kaj je Kemija?

Je naravoslovna znanost, ki preučuje snovi in snovne spremembe.

2

Kaj je snov?

Je vse kar ima maso in zavzame prostor.

3

Kaj je potrebno izbirati pri eksperimentih?

Upoštevati ustrezne eksperimentalne pogoje, temp., tlak .Mnoge reakcije potekajo pri povečani temp. nekatere potrebujejo svetlobo, UV.

4

S čim pospešimo mnoge reakcije?

S pomočjo katalizatorjev.

5

Kako se imenujejo količine, ki spreminjajo svoje vrednosti in tiste, ki ne?

Spremenljivke in konstante.

6

Katere enote poznamo za temperaturo?

Kelvini, Stopinja celzije in Fahrenheit.

7

Kaj je masa in kaj tlak in prostornina?

Je konstantna in se ne spreminja pri kemijski reakciji.
Sta spremenljivki.

8

Katere kostante še poznamo?

Hitrost svetlobe, plinsko kostanta, avogadrova konstanta.

9

Enote prostornine.

1 kubični meter je 1000 mL. Liter je = kubični dm. ml=kubični centimeter.

10

Epruvete uporaba

So namenjene izvedbi preprostejših poskusov z manjšimi količinami snovi. Poznamo različne vrste epruvet, epruvete z merilno lestvico, različnih oblik.

11

Časa uporaba

So namenjeni predvsem pripravi raztopin in izvedbi preprostih poskusov. Je več različnih vrst. Z njimi ne moremo natančno odmeriti prostornine tekočin.

12

Buče oziroma bučke uporaba.

Je več različnih vrst. Imajo imajo brušen zgornji del obrus lahko sestavimo v večje aparature ali pa zapremo s steklenimi zamaški. V njih izvajamo različne reakcije. Merilne bučke pa uporabljamo za pripravo raztopin določenih koncentracij.

13

Erlenmajerice uporaba.

So konično oblikovane posode z ožjim vratom.
V njih izvajamo reakcije, segrevamo raztopine. Z njimi ne moremo natančno odmeriti prostornine tekočin.

14

Merilni valji uporaba.

So valjasto oblikovane posode z merilno lestvico namenjene odmerjanju prostornine tekočin. Bistveno bolj natančne kot čaše.

15

Pipete uporaba.Kako jih delimo?

Steklene cevke. Uporabljajo se za odmerjanje prostornine tekočin. Pipete se delijo na polnilne in merilne. Polnilne pipete so v sredini razširjene. Z njimi lahko odmerimo toliko tekočine kot kot jo gre vanjo. Merilne pipete so ravne. Vloga je enaka, samo da imajo zapisano merilno lestvico. Poznamo avtomatske pipete s plastike delimo jih na mehanske in elektronske.

16

Pipetor uporaba

Dispenser. Plastični nastavki, ki jih namestimo na reagenčne steklenice, da lahko iz njih odvzamemo izbrane prostornine tekočin.

17

Bireta uporaba

Podobne pipetam, uporaba za titiranje.Imajo daljšo ravno cev z merilno lestvico.Na spodnjem koncu pa je ventil, s katerim izpuščamo tekočino.Imajo Schellbachovo črto, modra, lažje odčitavanje.

18

Kapalka uporaba

Kapalna pipeta, po kapljicah dodajamo tekočino.

19

Puhalka uporaba

Je plastična ali steklena. Uporaba za dodajanje tekočin in spiranje z destilirano vodo.

20

Lij ločnik

Z njim lahko ločimo tekočine, kj se med seboj ne mešajo.

21

Lij uporaba

Uporaba za lažje pretakanje tekočin. Pri filtraciji tudi vstavimo filtrirni papir.Razlikujejo se po velikosti por, različno gosti.

22

Urno steklo uporaba

Na njega položimo različne snovi in z njim prekrijemo čašo.

23

Reagenčne steklenice in prahovke uporaba

Tekoče snovi hranimo v reagenčnih steklenicah, trdne pa v prahovkah.

24

Eksikator uporaba

Je steklena posoda, uporabljamo ga za zaščito snovi pred vlago in za sušenje nekaterih snovi.
Saj nekaterih snovi ne smemo segrevati, ker pri tem razpadejo. Sušilni sredstvo npr. kalcijev klorid ali silikagel damo v spodnji del. Poznamo tudi vakuumske eksikatorje iz katerih lahko črpamo zrak, vodne hlape in s tem pospešimo sušenje.

25

Kaj vpnemo na kovinsko stojalo?

Mufo, prižemo in filtrirni obroč.

26

Terilnica s pestilom uporaba

V njej tremo trdne snovi, so večinoma iz porcelana ali ahata.So po obliki podobne izparilnici. A je debelejša.

27

Plinski bunsenov gorilnik

Z njim segrevamo snovi. Temperatura je odvisna od razmerja med plinom in zrakom. Lahko doseže 1200 stopinj celzija. Na to vpliva tudi vrsta goriva.

28

Kaj poleg gorilnika lahko tudi uporabljamo?

Električne grelce, grelne plošče.

29

Laboratorijski sušilniki

Z njimi sušimo snovi ali steklene pripomočke, dosežejo nekaj 100 stopinj celzija temp.

30

Kaj uporabljamo včasih, ko moramo neke stvari segreti na zelo visoko temp.?

Žarilne lončke, ladjice v katere damo snovi in jib segrevamo v pečeh.

31

Elektronska tehtnica uporaba

Z njimi hitro in zelo natančno ugotovimo maso snovi. Kuhinjske tehtnice so natančne le na 1g, kar je premalo.

32

Digestorij

V njih izvajamo rekacije, pri katerih se sproščajo nevarni plini.