1. Test Flashcards Preview

Kemija > 1. Test > Flashcards

Flashcards in 1. Test Deck (56)
Loading flashcards...
1

Kaj lahko določimo pisnim virom?

Veljavnost(papir, pergament), verodostojnost(pisava), opustitve : namerne (totalitarizem) in nenamerne(podzavest).

2

Kaj so uporabljali za pisne vire?

Za papir so uporabljali živalsko kožo, saj je bil papirus iz rastlin predrag, prav tako pergament iz rastlin.

3

Kaj pomeni periodizacija in kakšna je?

Pomeni razdelitev zgodovinskega dogajanja na obdobja, dele in dobe. Je pogojna in pedagoška. Ne velja absolutno in jo lahko učimo.

4

Kaj so hieroglifi?

Hieroglífi so pisava, ki so jo uporabljali v starem Egiptu. Pisali so jih svečeniki.

5

Katera je bila prva pisava?

Podobopisna pisava - slike, ki nekaj predstavljajo. Piktografska pisava v Mezopotamiji, klinopis. Iznašli sumerci, z trstom ali pisalom so pisali na mehko glinenasto tablico.

6

Na kaj delimo hieroglife?

Na hieratično in demotično pisavo.

7

Kaj sta vsebovali pisavi iz hieroglifov?

Hieratično so uporabljali svečeniki, demotsko pa so uporabljali vsi(kratka besedila, zakoni, znaki). Demotični hieroglifi(ljudska pisava), hieratični(besede, ki predstavljajo abstraktne pojme).

8

Kaj je naredil Jean Francois Champollion?

Je razčlenil hieroglife iz kamna la Rossete na keterem je bilo besedilo v treh jezikih, začela se je veda o Egiptu(egiptologija).

9

Kdo je ugotovil, da se bliža slabo leto pridelka.

Táles, filozof, matematik, astronom in inženir iz Mileta.

10

Kdo preiskuje pisne vire?

Preiskujejo jih aktivisti v arhivih(arhivski fond)-shranjevanje.

11

Kako se imenuje veda povezana z shranjevanjem pisnih virov?Def.

Arhivistika, je veda, ki uči shranjevati pisne vire(vodnike, literaturo).

12

Katere pisne vire poznamo?

Listine, preučuje diplomatika., diplome, rokopisne knjige, kodekse, urbarje, trgovske pogodbe, upravne akte, oporoke, krstne, rojstne/mrliške knjige...

13

Kaj so urbarji?

So podlaga, na kateri so graščaki pisali imena lastnikov prim. Škofjeloški urbarji, so bili najbolj popolni pri pisanju. Okrog leta 1000 so računali koliko ljudi je živelo tam. Ugotavljajo kje so živeli slovani. Med Salzburgom in Lincem so na se našla slovenska imena- bojni mir, cajti hi majus.

14

Čemu so pisni viri spodvrženi?

Kritiki. Je sposobnost razlikovanja, poznati smisel stvari.

15

Kakšno kritiko poznamo?

Dvojno: Verodostojnosti - vsebinska analiza vira v primerjavi z drugimi viri.
Veljavnosti-materialna analiza vira( analiziraš podlago-koža, črnilo in določiš čas, ugotavljaš s čim je bil vir napisan-črnilo, papir in pisalo.

16

Kdo pomaga pri prepoznavi veljavnosti?

Grafolog- študira pisavo, Kaligraf.

17

Katera obdobja poznamo?

Prazgodovino, stari vek, srednji vek, novi vek, moderna doba/sodobnost.

18

Katera obdobja poznamo?

Prazgodovino, stari vek/antika, srednji vek, novi vek, moderna doba/sodobnost.

19

Kako delimo prazgodovino?

Stara kamena doba-paleolitik, srednja kamena doba- mezolitik, nova kamena doba-neolitik.

20

Kdaj se začne prazgodovina in kdaj konča, ter kaj se vmes zgodi?

Začne se pred dvema milijonoma let, vmes je Pleistocenska poledenitev, 3500 pr.n.št. se konča, s starim vekom/antika- 776(leto 0 za Grške), 753(leto 0 za Rimljane).

21

Kdaj se je rodil Jezus?

Zaradi majhnega zamika 4. do 5.let pred Kristusom.

22

Kdaj se začne stari vek in kdaj konča, ter kaj se vmes zgodi?

Začne se 3500 pr. n. št, konča pa s padcem Zahodnega Rimskega cesarstva 476 po Kr.

23

Kdaj je leto 0 za Arabce in v katerem obdobju?

622 po Kr. je za Arabce leto nič, med tem, ko je za nas 622 po Kr.

24

Kdaj se začne srednji vek in kdaj konča, ter kaj se vmes zgodi?

Začne se s padcem Zahodnega Rimskega cesarstva 476 po Kr.
7. stoletje menihi izumili prve mehanične stroje(želeli imeti otium-prosti čas),
Korel Veliki (sprožil pismenstvo),
1088 ustanovitev univerz(najstarejša univerza v Boloniji), Sv Albert Veliki, 1270 Roger Bacon, Leonardo da Vinci, Humanizem, 1492 odkritje Amerike in konec srednjega Veka.

25

Kdaj se začne Novi vek in kdaj konča, ter kaj se vmes zgodi?

Začne z odkritjem AMERIKE 1492 in konča s p.sv.vojno. 1918.

26

Kdo je Sv Albert Veliki?

Škof(definiral je kaj je eksperimentalna metoda in nakazal, kako se raziskuje v naravoslovnih vedah.

27

Kdo je Roger Bacon?

Frančiškan, zanimal se je za naravoslovne vede, bil je profesor na univerzi. Biolog, ki se je ukvarjal z mehaniko in je razmišljal, da bodo obstajala letala in ladje ter, da se bodo ljudje potapljali. Da bi ladjo lahko vodil samo en človek.

28

Kdaj se začne zgodovina?

Ko imamo zgodovinske vire.

29

Kdo je Herodot?

Velja za prvega zgodovinarja. Napisal je 9 knjig/odlomkov knjige, ki se imenuje Historija.
Oče zgodovine-pisal z zavestjo, da mora govoriti resnico. Veliko je potoval, pisal je z namenom, da bi govoril resnico(kritično), pisal je zato, da je Grke spominjal na velika dela. Njegov način je opisovanje.

30

Kdo je Tukidid?

Napisal knjigo Peloponeške vojne,
vojne se je udeležil(priča), mora govoriti resnico, pri opisu upošteva vzroke, različne okoliščine, pri tem opisu mora paziti na posamičnost
Ne posplošuje, povzetek je zanimiv. Zgodovina se ne ponavlja, je težka moraš se vživeti v vsako dobo.

31

Kdaj je trajal Paleolitik? Katera geološka doba?

V svetu od 2,4 mio-10 000 let pr. sed. kvartar-ledena doba(pleistocen).

32

Kakšno je bilo življenje v Paleolitiku?

Enako kot življenje sodobnih naravnih ljudstev. Obdržala pa so se zaradi prilagoditve okolju, osamitve in tako imenovanega počasnega preobražanja.

33

Kje so živeli v Paleolitiku?

V šotorih, pod previsi, v jamah, tudi zemljanke(koče iz brun in vej, protja, mamutovih kosti). Naseljeni niso bili stalno, ker so se selili za živalmi.

34

Kako se je človek preživljal v Paleolitiku?

Z lovom in nabiralništvom, kamnita orodja(pestenjak), koščeno orodje, ostri robovi(puščice). Lovci so se združevali v horde, trope in črede(varnost in večji uspeh) v boju za obstanek se je prilagajal menjavanju toplih in hladnih obdobjih. ČLOVEK SPOZNA OGENJ.

35

Kdaj je trajal Mezolitik? Katera geološka doba?

V svetu od 10 000-9./8. tis.pr. Kr. holocen, del kvartarja

36

Kdaj se je končal paleolitik?

Z koncem ledene dobe in začel se je mezolitik. Ledeniki, ki so v ledeni dobi prekrivali so se počasi umikali, izumrle so nekatere živali (mamuti, dlakavi nosorogi, jamski medvedi).

37

Kje so živeli v Mezolitiku, v kakšnih strukturah?

Ob rekah, morjih in v visokogorju. V šotorih, pod previsi, v jamah, tudi zemljanke(koče iz brun in vej, protja, mamutovih kosti).

38

Kaj so uporabljali pri ribolovu v Mezolitiku?

Harpuno, trnek in mrežo.

39

S čim so se preživljali v Mezolitiku?

Preživljali pa so se z lovom, nabiralništvom in ribolovom(začeli uporabljati vrše-košare).

40

Kako so se prevažali v Mezolitiku?

Po vodi so se prevažali s čolni Drevaki iz enega debla.Izdelovali so jih iz lesenega ogrodja, prevlečenega s kožami, kot Inuiti delajo kajake.

41

Kaj je bilo z orodjem v Mezolitiku?

Izdelovali so orodje, pri katerem so v leseno ali koščeno toporišče vstavili drobce kremena-mikrolite. Tako so dobili nože in žetvene nože, predhodnike srpov. Rezilna orodja, trnek, mreža, košare(vrše).

42

Kaj so udomačili v mezolitiku?

Prvo domačo žival, psa, ki jih je opozarjal na nevarnost in pomagal pri lovu.

43

Katero orožje so uporabljali v Paleolitiku in Mezolitiku?

V Paleolitiku : Pestnjak, kopja in loki. Mezolitiku: Sulice, lok, puščice, kopje, harpune, noži.

44

Kdaj se začne Neolitik in kdaj konča?

V svetu 9./8.-6.tis.pr Kr.

45

Kakšna orodja in orožja so v Mlajši kameni dobi?

Motika, ralo. Iz kamna, lesa in kosti. - bolj obdelano.

46

Kakšna geološka doba je v Mlajši kameni dobi?

Holocen.

47

Kakšen tip človeka je v Mlajši kameni dobi?

Homo Sapiens, Sapiens.

48

Kako živijo v Neolitiku?

Povečano število prebivalcev, načrtno gojenje pšenice in ječmena v bližini bivališč.

49

Katere panoge so v Neolitiku?

Prve obrti: lončarstvo, predilstvo, tkalstvo. Živinoreja in mešano poljedelstvo, požigalništvo.

50

Kakšno je podnebje na bližnjem Vzhodu v Neolitiku?

Malo padavin, ni potrebno namakanje. Rod ob rekah Evfrat in Tigris. Prašiče in ovce tam redijo.

51

Kakšen tip človeka je v Paleolitiku?

Homo habilis, homo ergaster, homo erectus, homo sapiens sapiens.

52

Kakšen tip človeka je v Mezolitiku?

Homo sapiens sapiens.

53

Kaj je antropologija?

Je veda, ki se ukvarja s preučevanjem človeka(v preteklosti in sedanjosti). Raziskuje izvor, starodavne in sodobne tipe človeka, kulturo.

54

Kaj preučuje Arheologija?

Arheologija je ona od zgodovinskih ved, ki preučuje človeško preteklost. Od drugih zgodovinskih ved jo loči predvsem način pridobivanja in preučevanja virov. Ukvarja se z materialnimi viri, do katerih pride s pomočjo izkopavanj. Povezana je s kemijo, določa kemijsko strukturo, geografijo, biologijo.

55

Kaj je značilno za periodizacijo?

Prelomi med obdobji niso ostri, značilnosti enega obdobja se nadaljujejo v drugem.

56

Kdaj je leto 0 pri Judih?

3761 pr.Kr.