zelfstudie 6: enkelgewricht Flashcards Preview

Anatomie module 8 > zelfstudie 6: enkelgewricht > Flashcards

Flashcards in zelfstudie 6: enkelgewricht Deck (8)
Loading flashcards...
1
Q

waartoe zou de groeve op de bovenkant van de talus kunnen dienen?

A

stabiliteit

2
Q

Hoe articuleert de talus met de calcaneus en het naviculare in het onderste spronggewricht?

A

lastig; in totaal een schuin buiten en binnen draaiende articulatie

3
Q

Wat zijn de ligamenten aan de laterale zijde van de enkel die een voorkeur hebben om te scheuren (inversietrauma)? (3)

A
  1. lig. talofibulare anterius
  2. lig. talofibulare posterius
  3. lig. calcaneofibulare
4
Q

Welk ligament bevindt zich aan de mediale zijde van de enkel? Naast dat dit ligament steviger lijkt te zijn is er nog een reden waarom banden aan de mediale zijde zelden scheuren, wat is deze reden?

A

lig. deltoideum

Bewegingsuitslag aan laterale zijde is veel groter en is lastiger te stabiliseren.

5
Q

Welke 4 spiergroepen bevinden zich in het onderbeen?

A
  1. oppervlakkige flexor groep; plantair flexie
  2. diepe flexorgroep deelname aan inversie (m. tibialis posterior)
  3. peroneusgroep; eversie
  4. extensorgroep; deelname aan inversie én dorsaalflexie (m. tibialis anterior)
6
Q

Welke beweging in de achtervoet is niet scherp te koppelen aan een bepaalde spiergroep in het onderbeen? Welke spier veroorzaakt deze beweging dan toch?

A

inversie

m. tibialis anterior

7
Q

Wat voor type gewricht is het gewricht tussen de talus en het naviculare?

A

kop-kom gewricht

8
Q

Door welk ligament wordt de mediale onderzijde van het onderste spronggewricht gevormd?

A

lig. plantare brevis