Zelfstudie 6: heupgewricht Flashcards Preview

Anatomie module 8 > Zelfstudie 6: heupgewricht > Flashcards

Flashcards in Zelfstudie 6: heupgewricht Deck (8)
Loading flashcards...
1
Q

Waar bevindt zich de crista intertrochanteria op het femur?

A

soort greppeltje achter femurkop; bevindt zich posterior

2
Q

De contour van de kop van het femur is duidelijk een mooie halve cirkel. De contour van de binnenkant van het acetabulum is niet een precies passende kom. Hoe zit dit?

A

heupkop articuleert eigenlijk alleen met het bovenste deel van het acetabulum; daar komen ook de grootste krachten te staan. De onderzijde van de kom is matig uitgevoerd. Er zit veel vet en er loopt ook nog een ligament in (lig. capiitis femoris), waar weer een bloedvat in zit (van de a. obturatoria) voor de vaatvoorziening van de heupkop.

3
Q

Welke ligamenten bevinden zich in het heupgewricht?

A

ligamentum ischiofemorale (posterior), pubofemorale en iliofemorale (allebei anterior)

Door de richting van de vezels in de verschillende ligamenten is de flexie van het heupgewricht onbeperkt; extensie snel op spanning.

4
Q

Beredeneer de oorzaak van de verschillen in de bewegingsuitslag in flexie en extensie. Betrek hierbij het feit dat wij ons bipedaal (tweevoetig) voortbewegen en niet meer quadri-pedaal (viervoetig).

A

uitslag bij 4-voeters: 90 graden flexie en extensie. Bij bipedalen (2-voeters) 150 graden flexie en 30 graden extensie. Uitslag bij beiden dus nog steeds 180 graden; bipedalen hebben een deel van de extensie opgesnoept door rechtop te gaan staan.

5
Q

Waar zorgt contractie van de gluteus medius voor tijdens het lopen?

A

Contractie van de gluteus medius aan de zijde van het standbeen zorgt ervoor dat het heupbeen aan de zijde van het zwaaibeen niet naar beneden zakt

6
Q

Wat verstaat men onder het labrum acetabulare?

Wat onder zona orbicularis?

A

ring van vezelig kraakbeen om kom nog iets dieper te maken

opgekrulde ligamentenstrook aan de achterzijde vanwege de torsie bij het evolutionair rechtop gaan staan

7
Q

Wat is de incisura acetabuli en wat is de betekenis hiervan voor het heupgewricht in termen van stabiliteit?

A

is een inkeping aan de onderrand van het acetabulum; zwakke plek; afgezet met lig. transversum acetabuli.

8
Q

Het ligamenten pakket dat van de rand van het acetabulum naar de nek van het femur loopt loopt aan de ene zijde wat verder naar distaal dan aan de andere. Hoe zit dit?

A

Voorzijde meer naar distaal. Achterzijde niet ;er moet daar ruimte zijn voor de aanhechting van het zogenaamde exorotatoren complex

(mm. piriformis, gluteus minimus, obturatorius internus en externus, quadratus femoris en gemelli)