Zelfstudie 5: zenuwen in de onderste extremiteit Flashcards Preview

Anatomie module 8 > Zelfstudie 5: zenuwen in de onderste extremiteit > Flashcards

Flashcards in Zelfstudie 5: zenuwen in de onderste extremiteit Deck (6)
Loading flashcards...
1
Q

Welke zenuwen beperken hun motorische effecten tot het bovenbeen?

A

n. femoralis en n. obturatorius (+ nn. gluteï)

2
Q

Wat is de nervus saphenus?

A

Dat is een sensorische huidtak van de n. femoralis die halverwege de canalis adductorius (Hunter) door de fascie heen breekt en de gehele mediale zijde van het onderbeen innerveert.

3
Q

Wanneer een patiënt problemen heeft met het strekken of buigen van de knie, bij welke zenuwen zoek je dan de oorzaak?

A

strekken? –> N. femoralis

buigen? –> N. ischiadicus

4
Q

Als je de patiënt vraagt op zijn tenen te gaan staan, en hij blijkt het niet te kunnen: zou dat een probleem met de n. peroneus profundus kunnen zijn?

A

kan, maar wel onlogisch n. peroneus profundus innerveert extensoren (o.a. m. tibialis anterior), deze verzorgen dorsiflexie en bij het op de tenen gaan staan hebben we Plantairflexie nodig.

5
Q

Welke spiergroep wordt door de n. femoralis geïnnerveerd?

Uit welke ruggenmergsegmenten vindt deze innervatie plaats?

Welk huidgebied in het onderbeen wordt vanuit de n. femoralis geïnnerveerd?

Hoe denkt u uitval van de n. femoralis op het spoor te komen?

A

extensoren van de knie (+ flexor van de heup) + m. sartorius + deel van de iliopsoas.

L2 t/m L4

mediale zijde

kniepeesreflex

6
Q

Welke spiergroep wordt door de n. peroneus geïnnerveerd?

Uit welke ruggenmergsegmenten vindt deze innervatie plaats?

Welk huidgebied in het onderbeen wordt vanuit de n. femoralis geïnnerveerd?

Hoe denkt u uitval van de n. femoralis op het spoor te komen?

A

A. Superficiale deel

peroneusloge
L4 t/m S2
laterale zijde + voetrug
huidgebieden aanprikken (patiënt vragen voet te everteren)

B. Diepe deel

extensorloge
L4 t/m S2
gebiedje tussen hallux en phalanx II
patiënt vragen tenen omhoog te trekken