Zelfstudie 7: spiergroepen van de bovenste extremiteit Flashcards Preview

Anatomie module 8 > Zelfstudie 7: spiergroepen van de bovenste extremiteit > Flashcards

Flashcards in Zelfstudie 7: spiergroepen van de bovenste extremiteit Deck (6)
Loading flashcards...
1
Q

Welke drie bewegingen kunnen ontstaan wanneer de M. biceps brachii zich verkort?

A

protractie scapula
flexie ellebooggewricht
supinatie

2
Q

Indien de ventrale spiergroep van de bovenarm functieloos is geworden (verlamd), kan de elleboog nog worden gebogen. Hoe?

A

m. brachioradialis (laterale groep onderarm; innervatie n. radialis)

3
Q

Welke palpabele benige structuur geeft de grens aan tussen extensoren en flexoren (dorsale en ventrale spieren) in de onderarm?

A

de margo posterior ulna; vormt de benige grens tussen flexoren en extensorenwal.

4
Q

Voor welke beweging werken de biceps en de brachioradialis samen?

A

flexie

5
Q

Welke spieren lopen van de scapula (schouderblad) naar de onderarm?

A

mm. biceps brachii en mm. triceps brachii

6
Q

Welke spieren kom je tegen op een dwarse doorsnede door de bovenarm net onder de aanhechting van de m. deltoïdeus?

A

m. triceps brachii ( alle 3 de koppen)
m. brachialis
m. coracobrachialis
m. biceps brachii