Zelfstudie 9: zenuwen in de bovenste extremiteit Flashcards Preview

Anatomie module 8 > Zelfstudie 9: zenuwen in de bovenste extremiteit > Flashcards

Flashcards in Zelfstudie 9: zenuwen in de bovenste extremiteit Deck (2)
Loading flashcards...
1
Q

Vanuit welke ruggenmergniveaus wordt de fasciculus lateralis samengesteld?

A

C5 t/m C7

2
Q

Welke handspieren worden door n. radialis geïnnerveerd. Houd hierbij in de gaten dat de n. radialis alle(en) dorsale spieren innerveert.

A

Geen enkele. Aan de dorsale van de handrug zitten geen spieren, alleen extensorpezen!