System development Flashcards

1
Q

Hvad er en funktion og hvilket symbol har den i en dataflow model?

A

En funktion er en del af et system, der transformere input til output.

Symbolet i modellen er en cirkel.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Hvad er et system i en dataflow model?

A

Et system er en samling af forskellige funktioner, der interagere ved at modtage input og sende output mellem hinanden.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Hvad er et dataflow og hvilket symbol har det i en dataflow model?

A

Et dataflow de forskellige inputs og outputs funktioner modtager/sender.

Symbolet er en buet linje.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Hvad er et datalager og hvilket symbol har den i en dataflow model?

A

Et datalager holder på informationer fra dataflows til senere brug.

Symbolet er to vandrette linjer.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Hvad er en ekstern entitet og hvad er dens symbol i en dataflow model?

A

En ekstern entitet er en entitet udenfor systemet, der både kan give og modtage dataflows. Det kan være mennesker, virksomheder eller andre systemer.

Symbolet er et rektangel.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Hvorfor laver man et dataflow diagram?

A

Det bliver brug til:

 • System analyser
 • lave en visuel repræsentation af et system.
 • Sketch fremtidige systemer.
 • Nedbryde et system i dele.
 • Forstå hvad et system skal kunne gøre.
 • Forstå hvor data kommer fra og hvordan det bliver bearbejdet.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Hvordan skaffer man information til at bygge en dataflow model i praksis?

A
 • Anmode om informationer
 • Interviews
 • Dokumentation af systemet.
 • Observeringer
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

I hvilke rækkefølge laver du de forskellige elementer et dataflow diagram består af?

A
 • Lav en shortlist over de forskellige funktioner i modellen.
 • Lav Diagram 0.
 • Lav kontekst diagram.
 • lav det resterende af modellen som diagram 2.
 • Modellering er en iterativ proces, hvor modellen genleves indtil den er korrekt.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Hvad er SCRUM og formålet med det?

A

SCRUM er et framework for at udvikle, levere og støtte kompliceret produkter.

Det hjælper teams med at arbejde sammen og opfordre teams til at lære gennem erfaring og reflekterer på deres sejre og tab for at konsistent forbedre dem selv.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Hvad er de 3 søjler af proces kontrol i SCRUM?

A

Gennemsigtighed:

Processen skal være tilgængelig til alle der er ansvarlige for slutproduktet, og dem der arbejder og inspicere skal have den samme definition af når noget er “færdigt”.

Inspektion:

SCRUM bruger skal ofte tjekke fremskridt mod et mål for at finde uønsket afvigelser.

Adaptation:

Hvis en inspektor finder en eller flere aspekter, der afviger for meget fra processen, eller slutproduktet er uacceptabelt skal der laves ændringer.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Hvad er de fire formelle begivenheder for inspektion og adaptation?

A

Sprint planning

Daily Scrum

Sprint review

Sprint retrospective

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Hvad er et sprint?

A

Det er en tidsperiode på højst 1 måned, hvor et brugbart og potentielt udgivelsesparat del-produkt er lavet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Hvad er sprint planning?

A

Det er her arbejdet, der skal laves i et sprint bliver planlagt. Hele SCRUM teamet deltager og det har en varighed på maks 8 timer sammenlagt.

Man finde ud af:

 1. Hvad kan blive leveret i det kommende sprint?
 2. Hvad arbejde skal laves for at kunne levere.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Hvad er Daily SCRUM?

A

Det er et 15 min. møde for udviklingsteamet som holdes hverdag, hvor arbejdet for de næste 24 timer planlægges.

Generelt bruges det til at vurdere fremskridt mod målet og hvad den generelle trend er i backloggen i forhold til klaret opgaver.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Hvad er et sprint review?

A

Det holdes i slutningen af et sprint for at vurdere del produktet of adaptere backloggen, hvis nødvendigt.

Det er et 4 timers møde med hele SCRUM teamet for at vurdere alt fra, hvad er lavet, hvad er ikke lavet, hvilke problemer var der, hvordan løste vi de problemer, budget osv.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Hvad er sprint retrospective?

A

Det er en mulighed for SCRUM teamet at vurdere sig selv og lave en plan for forbedringer til det næste sprint.

Det foregår typisk efter Sprint review og før det næste sprint planning, hvor formålet er:

 • Vurdere hvordan sprintet gik i forhold til folk, forhold og proces.
 • identificere ting der gik godt.
 • Læg en plan for implementering af forbedringer der passer til den måde SCRUM teamet gør deres arbejde på.
17
Q

Hvad består SCRUM teamet af?

A
 • Product owner
 • Development team
 • SCRUM master
18
Q

Hvad er en product owner?

A

Product owner er ansvarlig for at maximere værdien af er produkt fra udviklingsteamet.

De er enlig ansvarlig for Product backloggen.

19
Q

Hvad er en SCRUM master?

A

SCRUM Masteren er ansvarlig for at promovere og støtte SCRUM. Dette gøres ved at hjælpe alle med at forstå SCRUM teori, praksis, regler og værdier.

20
Q

Hvad er en Product backlog?

A

Det er en liste af alle krav, der skal være i er produkt. Dette inkludere: funktioner, krav, forbedringer osv.

En Product backlog er dynamisk og ændre sig hele tiden i forhold til behov og miljø for at produktet forbliver konkurrencedygtigt og brugbart.

21
Q

Hvad er en sprint backlog?

A

Det er en liste over de genstande fra Product backloggen der skal udføres i sprintet.

Det er alle de opgaver udviklingsteamet mener der skal fuldføres for at nå sprintets mål.

22
Q

Hvad er er data dictionary?

A

Det er en samling af beskrivelser på alle data flows i en data flow model.

23
Q

Hvad er en mini specifikation?

A

Det er en beskrivelse af en funktion på en kort og præcis måde.

Den kan komme i form af:
• pseudo kode
• struktureret sprog
• tabeller 
• decision trees 
• tekst 

Og mere.

24
Q

Hvad er nogle af de generelle regler, der skal overholdes i en data flow model?

A

Der skal være cirka 2-8 funktioner i diagram 0 og kun 1 funktion i kontekst diagrammet.

Der må kun være eksterne entiteter i kontekst diagrammet.

Alle data flows skal komme fra en funktion eller gå til en funktion.

Data flows skal være balanceret gennem de forskellige diagram niveauer.

Der må ikke være nogle funktioner eller datalagre, der kun modtager/ data flows.

Der skal være navn+nummer på funktioner, navne på eksterne entiteter, data flows og datalagre.

Navne skal være ikke generiske og informative.

25
Q

Hvad er definiton på et problem indenfor systemudvikling?

A

Det er en afvigelse fra den ønskede situation.

 • ikke stor nok indtjening.
 • Konflikter og utilfredshed
 • ikke tilfredsstillende kvalitet
 • risiko for at noget går galt

Problemer er subjektive.

26
Q

Hvordan analyseres problemer?

A
 • Forstå systemet (data flow)
 • Find ud af, hvilke problemer der opleves, hvor og af hvem.
 • Find alle root-causes til problemerne.
 • Find ud af, hvor root-causes forekommer
 • Find den onde cirkel.

Metoder er: The 5 Why’s og fishbone diagram

Sommetider kan flere problemer fikses ved bare at addressere root-causes.

27
Q

Hvordan finder man løsninger til problemer?

A
 • Tag udgangspunk i fundne root-causes til alvorlige problemer.
 • Brainstorm og vær kreativ.
 • Tænk løsningerne igennem udfra de skal passe i et system.
28
Q

Hvad er en for-analyse og, hvad indeholder den?

A

En for-analyse afdækker problemer og en løsning i forhold til problemet.

Beskrivelse af det eksisterende system
- Data flow model

Problem analyse

 • problem liste
 • interessent analyse

Mål- og egenskabsbeskrivelse
- den kvantificeret projektmålsætning

Forandringsanalyse

 • dannelse og vurdering af løsningsforslag
 • løsningsskitse

Opgaveramme
- project charter

29
Q

Hvad består et project charter af

A

Mål og grund for projektet.

Hoved risici forbundet med projektet.

Interessenter

Begrænsninger (primært tid og monetære)

Scope og funktionalitet

Cost/benefit

Alt i cirka 3 sider.