Design Thinking Flashcards

1
Q

Hvad er de 7 stadier af design thinking

A

Define

Research

Ideate

Prototype

Select

Implement

Learn

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Hvad er formålet med 1. stadie define?

A

Du definere opgaven, tid og budget.

Overordnet er det en vurdering af, hvad der er nødvendigt for at projektet skal have succes.

Hvem er kunden og målgruppen?

Hvilke design løsning tænker kunden på?

Hvornår og hvor lang tid skal løsningen bruges??

Hvor skal den bruges henne?

Hvordan skal løsningen implementeres?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Hvad er formålet med 2. stadie research?

A

Indsaml viden, skab forståelse/empati for målgruppen. Generelt forstå publikummet og problemerne.

Hvem har vi med at gøre?

Man laver:

 • kvantitative og kvalitative undersøgelser.
 • målgruppeanalyse
 • brugerscenarier
 • inspiration board
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Hvad er formålet med 3. stadie ideate?

A

Hvad er den gode ide?

Man skal udforske så mange muligheder som muligt.

Det er her der benyttes divergent og convergent tænkning.

Man kan bruge:

 • Brainstorm
 • Ide generering
 • sketch af ide
 • moodboard
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Hvad er divergent tænkning?

A

Divergent tænkning er hvor man tænker ud af.

Man deler information, diskutere muligheder og generelt genere så mange ideer/ muligheder som overhovedet muligt. Det er her man slipper alt kreativitet løs.

Brainstorming er et normalt værktøj i denne situation.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Hvad er convergent tænkning?

A

Convergent tænkning er hvor man bygger forskellige forslag fra den divergente tænkning.

Efter diskussioner, afstemninger osv. ender man med en endelig beslutning man handler på.

Det handler om at tage nogle valg.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Hvad er formålet med 4. stadie prototype?

A

Det generelle formål er at finde ud af om produktet er gennemførligt.

Du får dine ideer i fysisk form og tester så meget som er muligt.

 • Stil
 • Design
 • udvikling
 • Brugertest
 • Evaluering
 • Tilpasning
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Hvad er formålet med 5. stadie select?

A

Her finder man ud af om man har skabt værdi.

 • Overhold tid og budget
 • Kundens godkendelse
 • Hvilke ændringer skal realiseres?
 • Kundens godkendelse

Den bedste løsning skal vælges på baggrund af test, evalueringer og meninger.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Hvad er formålet med 6. stadie Implement?

A

Her går man fra prototype til færdigt produkt.

Du levere og implementere produktet efter kunden har godkendt det.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Hvad er formålet 7. stadie Learn?

A
 • Feedback fra kunden
 • Feedback fra slutbruger
 • Aflast på investeringen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly