Business strategy Flashcards

1
Q

Hvad er en organisations mission/ mission statement?

A

Det er et klart og motiverende formål for organisationen.

“Mission statement” skal give ansatte og interessenter et klart billede af, hvad organisationen er der for.

Så kort sagt er det hvem er organisationen og hvorfor de eksistere.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Hvad er strategi?

A

Strategi er langsigtede planlægning som leder til et større mål. Generelt langsigtede. Det er handlingsændringer og allokering af ressourcer for nå disse mål.

Mere specifikt handler det om at:
- Kende styrker og svagheder og justere dem.

 • Sammenligne muligheder.
 • Forstå kunder og deres præferencer.
 • Få styr på sines ressourcer.
 • Arbejdsværktøjer til ledere.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Hvilke betydning har interessenter for en organisations strategi?

A

Hver interessent kan have forskellige betydninger afhængig af den enkelte virksomhed.

Der kan også være konfliker mellem interessenters forventninger og interesser.

Alle interessenter skal mappes i forhold til deres magt og interesse i organisationen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Hvad er en vision og vision statement?

A

Det er en statement, der beskriver hvad en organisation planlægger og håber de vil være i fremtiden.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Hvad er de 3 kriterier for evaluering af en strategi?

A

Suitability: Om en strategi håndtere muligheder, trusler og begrænsninger en organisation har.

Acceptability: Hvad er risikoen, afkastet og reaktionen fra interessenter?

Feasibility: har, eller kan, en organisation skaffe ressourcerne til at levere en strategi?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Hvad er de 4 generiske strategier?

A

• Cost leadership
- Bredt scope med lave omkostninger.

• Differentiation
- Bredt scope med differentiering

• Focus
- Snævert scope med lave omkostninger eller differentiering.

• Hybrid
- En kombination af flere generiske strategier.

Cost leadership fokusere på at reducere omkostninger.

Differention fokusere på at differentiere sig og skille sig id.

Focus skræddersyet deres produkter til behovet af specifikke segmenter. De kan fokusere enten på at reducere omkostninger ydeligere ved at fokusser på et snævert segment eller differentiere sig på meget niche behov ved at fokusere på et snævert segment.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Hvad er de 4 archtyper af strategisk brug af IT og IT benefit canvas?

A
 1. Booking systemer: alle e-handler er baseret på dette, når der bestilles produkter.
 2. Transparency:

Giver kunder mulighed for tracke ting du håndter for dem. Mobil banker er et godt eksempel.

 1. Intelligence

AI og Big data er fremtiden, men dette step handler om at sørger for at virke menneskelig da det er en vigtigt del af bruger oplevelsen.

 1. IT in products

IT i produkter skaber bare højere værdi.

IT benefit canvas viser, hvor virksomheder bruger IT til deres fordele. Heriblandt: Customer experience, better processes og nye forretningsmodeller.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Hvad er: Idea thinking, System thinking og strategi thinking indenfor IT?

A

• Idea thinking

En IT application skaber en ide der måske kan løse et problem på en måde der er attraktiv nok til brug.

• System thinking

IT applikationen digitalisere/automatisere funktioner i et system så systemet arbejder mere effektivt.

• Strategic thinking

IT bruges til at give virksomheden konkurrencemæssige fordele og øger værdien af virksomheden.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Hvad de teoretiske analyse modeller vi kan bruge til makromiljøet?

A
 • PESTEL
 • Scenarier
 • Prognoser
 • Porter’s 5 forces
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Hvad er PESTEL analyse?

A

PESTEL er en ekstern situationsanalyse.

Den bruges som regel til at identificere muligheder og trusler i SWOT, men den bruges også til at forstå retningen af markedsvækst, potentialer og retning for driften.

Politisk:

 • Skattepolitikker
 • Politiske konflikter
 • Politisk stabilitet
 • Handelsrestriktioner

Økonomisk:

 • Disponibel indkomst
 • Inflationsrater
 • Arbejdsløshedsprocent
 • Økonomisk vækst eller tilbagegang

Socialt:

 • Befolkningsstørrelse
 • Race
 • Kulturelle forhold
 • synspunkter

Teknologisk:

 • Teknologisk udviklng
 • IT
 • Automatisering
 • Forskning

Miljø:

 • Naturkatastrofer
 • Vejrmønstre
 • Ansattes holdninger
 • Ledelsesstil

Lovmæssigt:

 • Beskæftigelses lov
 • Sikkerhedslove
 • Konkurrencebestemmelser
 • Lovgivningen generelt
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Hvad er prognoser og hvordan udarbejdes de?

A

Det er en estimering/forudsigelse af fremtiden for at finde tendenser og økonomiske forudsigelser.

Det er systematiks gætværk baseret på kvantitativ analyse af tidligere data eller/og kvalitativ analyse af interview af eksperter på området. Kvantitativ analyse foretrækkes, kvalitativ bruges når data’en er sparsom.

Alt efter, hvor stor tillid der er til data’en kan der bliver udviklet “range forecasting” for at finde de usandsynlige og mest sandsynlige scenarier.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Hvad er scenarie analyse?

A

Scenarieanalyse illustrere måder makromiljøet kan udvikle sig på i fremtiden.

Formålet er at tilegne sig viden end at forudsige fremtiden. Den bruges til at udforske sammenhænge mellem miljøfaktorer samt at se alternative muligheder l fremtiden.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Hvad er Porter’s 5 forces?

A

Det er en ekstern brancheanalyse. Der bruges til at vurdere, hvor attraktiv en branche er ud fra de 5 faktorer.

 • Truslen om nye indtrængende
 • Købernes forhandlingsstyrke
 • Truslen fra erstatningsprodukter
 • Leverandørens forhandlingsstyrke
 • Konkurrence rivalisering

Hvis krafterne er svage er branchen tiltrækkende.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Hvad er de 4 primære ressourcekategorier?

A

Tangible: håndgribelige og målbare

 • Fonding
 • Fabrikker
 • Udstyr

Intangible: ikke målbare

 • Brand
 • Kultur
 • Relationer

Menneskelige:

 • Færdigheder
 • Motivation
 • Loyalitet

Teknologiske:

 • Patenter
 • copyright
 • Teknisk know-how
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Hvad er en VRIO analyse?

A

VRIO er en analyse af en virksomheds ressourcer til at skabe konkurrencemæssige fordele. Ressourcer analysere/vurderes ud fra 4 kriterier.

Value: Værdi for kunden

Når en ressource bidrager til efterspørgsel. Kunden er i fokus i dette punkt.

Rarity: sjældenhed

Er det ressourcer mange organisationer besidder?

Inimitability: ikke replikerbar

Ressourcer konkurrenter ikke kan nemt duplikere eller uden større omkostninger.

Organisational: organisationens evne til at udnytte ressourcerne:

En organisation skal kunne være I en position til at udnytte deres ressourcer optimalt.

Hvis alle kriterier er opfyldt kan en organisation forvente vedvarende konkurrencemæssige fordele. Delvist opfyldt resultere i midlertidige fordele.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Hvad er en SWOT analyse?

A

SWOT er en situations analyse, der belyser en organisations styrker, svagheder, muligheder og trusler.

Intern:
Styrker
Svagheder

Ekstern:
Muligheder
Trusler

17
Q

Hvad er en TOWS analyse og de 4 TOWS strategier?

A

TOWS er en forlængelse af SWOT analysen.

Den sammenligner de identificeret styrker, svagheder, muligheder og trusler og danner grundlag for handlingsplaner.

Maxi-maxi:

Kombination af S og O for at udnytte S og få Max fordele fra O.

Mini-Maxi:

Minimer S ved at udnytte O.

Maxi-Mini:

Udnytte S til at minimere T

Mini-Mini:

Forsøg på at minimere S og T.

18
Q

Hvad er push og pull startegi?

A

En push startegi skaber kundernes efterspørgsel gennem promotion. De fokusere på direkte salg. Den anvendes typisk når du er ny på markedet eller produktet er midlertidigt.

 • Telefon
 • E-mails

Pull startegi bruger primært marketing til at opbygge efterspørgsel efter et produkt. Den anvendes typisk når du skal sælge via brand eller positionere dig selv.

 • Kampagner
 • Sociale medier
 • Trustpilot vurderinger