Marketing Flashcards

1
Q

Hvad er de forskellige kategorier i SMP modellen?

A

Segmentering

 1. Definer bruger
 2. Markedsanalyse
 3. Segmenteringskriterier
 4. Profiler af de forskellige segmenter

Målgruppe

 1. Vurdering af segmenter
 2. Valg af målgruppe
 3. Valg af målgruppestrategi

Positionering

 1. Differentiering
 2. Positioneringsproces
 3. Branding
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Hvad er de 5 krav til et segment?

A

Målbare:
Det skal være muligt at opgøre, hvor store segmenterne er. Der kan også måles på adfærd, livsstil, holdninger og ikke kun køn og alder.

Tilgængelige:
Segmenterne skal kunne identificeres og rammes via distributionskanaler eller markedsføringsmedier.

Profitable:
Segmentet skal være af en vis størrelse med potentiale for profit.

Differentierede:
Der skal være differentiering mellem segmenterne sås et medlem af et segment adskiller sig fra et andet.

Overkommelige:
Virksomheden skal have ressourcer til at bearbejde segmentet. Store segmenter er typisk for bekostelige at bearbejde for mindre virksomheder.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Hvorfor går man igennem en segmenteringsproces?

A
 • For at udvælge de mest profitable segmenter. Konkurrenter kan være fuldt igang med at servicere segmentet.
 • Skræddersy markedsføring til målgruppen.
 • Identificere målgrupper der er ved at dukke op eller forsvinde. Muligheder/trusler.
 • Efter målgruppen er identificeret kan der laves differentieret markedsføring til forskellige undersegmenter en målgruppe består af.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Hvad er segmenteringskriterierne på B2C?

A

Adfærdsmæssige:

 • Behov og udbytte
 • Købssituation
 • Købsadfærd
 • Brugssituation
 • Holdninger og værdier

Psykografiske:

 • Livsstil
 • Holdninger
 • Personlighed

Teknologiske

 • Teknologisk viden
 • Internetvaner
 • Sociale og medie adfærd

Profil

 • Demografiske
 • Socioøkonomiske
 • Geografiske
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Hvad er segmenteringskriterierne på B2B

A

Demografiske:

 • Branche
 • Størrelse

Geografiske

 • Beliggenhed
 • Klima

Adfærdsmæssige

 • Produktion
 • Organisation
 • Købsadfærd
 • Personlige

Kundefordele

 • Pris
 • Service
 • Kvalitet
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Hvad er SMUK modellen?

A

SMUK modellen er en del af SMP modellen og bruges til at vurdere, hvor attraktive de identificeret segmenter fra tidligere analyse er at arbejde med ud fra 4 kriterier.

S: Størrelse og vækstpotentiale
M: mulighed for bearbejdning
U: Udgifter ved bearbejdning
K: Konkurrencesituation i segmentet

Vurdering kan gøres alle tænktelige måder, men en tabel og point system er mest brugt.

Man kan eventuelt lave en persona, når attraktive segmenter er fundet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Hvad er de 4 forskellige målgruppestrategier?

A

Udifferentieret markedsføring:

Den samme handlingsplan bruges på hele målgruppen. Dette bruges, hvis alle segmenter har ensartet præferencer eller det ikke kan betale sig at tilpasse.

Differentieret markedsføring:

Dette er den mest normale og her tilpasser virksomheden sig til den specifikke målgruppe. Dette er for at opfylde specifikke behov.

Koncentreret markedsføring:

Her satses der på et meget snævert segment og har udviklet et produkt eller service specifikt for segmentet.

En-til-en markedsføring:

Denne strategi bruges typisk til High-end produkter. Der sigtes mod specifikke individer/virksomheder, hvor produktet bliver skræddersyet specifikt til en kunde. Dette kan være skræddersyet tøj eller computere, der er lavet til et specifikt behov.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Hvad er positionering?

A

Positionering er, hvordan et produkt, virksomhed eller brand differentiere sig fra konkurrenter i overenstemmelse med målgruppens behov og ønsker.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Hvad er de 5 faser i positioneringsprocessen?

A

Kunderelevante faktorer:
Identificering af kundens behov og købsprocess, herunder, hvilke valgkriterier lægger mest vægt på, hvilke faktorer kunden tillægger mest værdi.

Konkurrenter:
Hvordan placere konkurrenter sig ift. kundernes behov og krav og er der et område, hvor vores virksomhed er den bedste og kunderne tillægger værdi?

Udvælgelse af fordele ved eget produkt:
Baseret på analyse af kundefaktorer og konkurrenter findes den afgørende fordel ved virksomhedens eget produkt.

Positioneringskort:
Et diagram der har 2 skalaer som er lavet udfra de faktorer kunderne finder mest værdi i. En bank har fx service og troværdighed.

Valg af positioneringsplatform:
Det er de forskellige Selling propositions.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Hvad er de 4 forudsætninger for differentiering?

A

Det er relevant for kunden.

Realiserbart

Økonomisk overkommeligt

Svær at efterligne

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Hvad er de 5 primære områder virksomheder kan differentiere sig på.

A

Produkt:

 • Holdbarhed
 • Design
 • Tilbehør
 • Funktionalitet

Service:

 • Hurtig levering
 • Installering
 • Uddannelse

Personale:

 • Rådgivning
 • Betjening
 • Medarbejdertrivsel

Distribution:

 • Internettet
 • Salgschauffører

Image/Brand

 • Miljøvenlighed
 • Prestige
 • Elegance
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Hvad er de 6 Sellingpropositions?

A

Unique Selling Proposition (USP)

Er der et punkt, hvor virksomhedens produkt er unikt? Altså egenskaber konkurrenter ikke kan tilbyde.

Emotionel Selling proposition (ESP)

Er produktet eller virksomheden positioneret på image eller noget følelsesmæssigt? Denne er typisk forbundet med er brand og set som den vigtigste da en kunde fortrækker ting de kan identificere sig selv med.

Holistic Selling proposition (HSP)

ISP

OSP

MSP

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Hvad er branding og formålet med branding??

A

Branding handler om hvordan og hvor skal produktet eller ydelsen markedsføres.

Overordnet er formålet med branding at kommunikere en unik besked om din virksomhed, produkt eller tjeneste for at differentiere det fra konkurrenter.

Virksomheden skal identificere alle de forskellige touch points kunden har med produktet/virksomheden da brander skal fremstå identisk i alle touchpoints før, efter og under købsrejsen. Dette skaber den ønsket opfattelse af brandet og de relevante merværdier for kunden.

Touch points kan være:

Direkte

 • Website
 • Organisk/betalt søgninger
 • E-mail
 • sociale medier sider

Indirekte

 • Venners oplevelse (Mouth to mouth)
 • Kommentare på sociale medier
 • Professionelle reviews
 • Ratings
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Hvad er de 3 faser af brandingprocessen?

A
 1. Valg a brandingstrategi

Mærkevare:
Der bygges et sæt af værdier omkring brandet. Ofte er kunder villig til at betale ekstra for dette og det skaber loyalitet (Brand Equity). Dog er det dyrt at markedsføre.

Privat label:
Mellemhandlere køber en producentsprodukter og markedsføre dem under eget navn. Producenter spare penge på markedsføring mens mellemhandleren får en selvstændig profil.

Licensprodukter:
En virksomhed outsourcer produktion og flere dele af værdikæden til en anden virksomhed.

 1. Valg a brands

Company brand:
Dette er et brand, hvor en række af af produkter er knyttet til brandet. Dette spare markedsføringsomkostinger og giver positive associationer, men et dårligt image kan spredes på alle produkter og koordinering af identisk brand på alle touch points kan være svært at koordinere.

Selvstændig brand:
Produklinjer bliver markedsført under deres eget brand. Dette er nemmere at målrette mod specifikke målgrupper og hvert produkt kan have hver deres profil. Det er dog dyrt at bygge selvstændige profiler helt fra bunden.

 1. Eksekvering af brandingstrategi

Line extension:
Sortiment udvides for en eksisterende produktgruppe. Nuværende brand og nuværende produkt kategori.

Brand extension:
Brand bliver brugt til at gå ind i nye produktområder. Nuværende brand, men ny produkt kategori.

Brand repositioning:
Hvis brandet har fået en negativ opfattelse, er for gammeldags eller mistet sine positive elementer kan virksomheder repositionere brandet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Hvad er kravene til et brand navn?

A
 • Kommunikere produkt eller løsning
 • Bygge en historie ind i produktet
 • Er let at udtale, huske og godkende
 • Adskiller sig fra andre brands
 • Kan benyttes globalt.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Hvad er forskellen på brand og branding?

A

Brand er navnet, udtryk, design, symbol eller andre ting, der identificeret et produkt eller en tjeneste.

Branding er et sæt af alle elementer, der afspejler visionen af din virksomhed.

17
Q

Hvad er en kampagne og hvilke vigtige overvejelser er der i forbindelse med at planlægge den?

A

Et planlagt handlingsprogram formuleret til opnåelse af defineret mål inden for marketing, kvalitetsforbedringer, indtægtsgenering og sikkerhedsstandarder.

Find ud af, hvad kampagnens formål er og hvordan det kan måles (KPI’er).

Er der muligheder der kan udnyttes? Eller er der trusler der skal planlægges for? Er der sket ting i fortiden eller kan der ske ting i fremtiden der kan skabe muligheder eller vanskeligheder? Dette skal forme målene omkring kampagnen.

18
Q

Hvad er de 6 essentielle elementer alle kampagner skal indeholde?

A

Kampagnens formål:
Hvad er det du ultimativt vil opnå?

Kampagnens muligheder og trusler:
Hvad er det sket i fortiden, nutiden og potentielt fremtiden der har indflydelse på kampagnen?

Kampagnens mål:
Du bryder formålet ned i mindre SMART mål.

Kampagnens stadier:
SMART målene deles op i stadier, der får hver deres tidshorisont. Start med de nemmeste eller logiske først.

Kampagne opgaver:
SMART mål brydes ned i detaljeret opgaver der skal klares for at opnå målet. Heriblandt research, design osv.

Kampagne action plan:
Det bliver sat hvem og hvornår hver opgave skal være lavet.

19
Q

Hvad er forskellen på reklame og marketing?

A

Marketing er markedsundersøgelse, medieplanlægning, kundesupport, salgsstrategi.

Reklame/annoncering er kun en lille del af den større marketing Strategi.

20
Q

Hvad er de 4 former for kundeværdier?

A

Prisværdi:
Er det billigere end konkurrenterne?

Performance værdi:
Har det en højere ydeevne og de nyeste funktioner/teknologier?

Følelsesmæssig værdi:
Hvis man kan se sig selv i produktet, eller man køber en Volvo fordi man mener den er sikre end andre biler.

Forholdsmæssig værdi:
Kvalitet service og gode oplevelser kan medføre kunden kommer tilbage, hvor der dannes et forhold.