Les 3 t.e.m. slide 39 Flashcards Preview

Bedrijfseconomie 2e bach 1e sem > Les 3 t.e.m. slide 39 > Flashcards

Flashcards in Les 3 t.e.m. slide 39 Deck (31)
Loading flashcards...
1
Q

wat is het doel van een onderneming

A

voldoende inkomsten genereren om: kostendekkend te zijn en/of te groeien

2
Q

wat is marketing

A

dat is een sociaal managementproces waarin individuen en groepen verkrijgen waaraan zij behoefte hebben en wat zij wensen, door een aanbod te creëren en deze met andere uit te wisselen

3
Q

wat is het doel van marketing (2)

A
4
Q

in welke 5 stappen wordt het marketing proces gedeeld

A
5
Q

welke 6 belangrijke dingen zijn er bij stap 1 van het marketingproces

A

doelgroep bepalen

welke behoeftes/wensen de doelgroep heeft

het kiezen van een doelmarkt

marktaanbod

product-, -kenmerken en -voordelen

wie is mijn klant?

6
Q

wat is een behoefte

A
7
Q

wat is een wens + wat is er speciaal bij wensen

A
8
Q

wat is segmenteren

A

dat is wanneer ondernemingen de markt opdelen in verschillende groepen en zich dan focussen op deze groep consumenten

9
Q

welke 5 vereisten zijn er voor effectieve segmentatie te kunnen verkrijgen

A

meetbaar

toegankelijk

substantieel

differentieerbaar

uitvoerbaar

10
Q

leg het gedeelte meetbaar uit bij de vereisten voor effectieve segmentatie

A
11
Q

leg het gedeelte toegankelijk uit bij de vereisten voor effectieve segmentatie

A
12
Q

leg het gedeelte substantieel uit bij de vereisten voor effectieve segmentatie

A
13
Q

leg het gedeelte differentieerbaar uit bij de vereisten voor effectieve segmentatie

A
14
Q

leg het gedeelte uitvoerbaar uit bij de vereisten voor effectieve segmentatie

A
15
Q

geef 3 voorbeelden waarop het kiezen van de doelmarkt op gebaseerd kan worden

A
16
Q

wat is het marktaanbod

A
17
Q

leg producten, productkenmerken en productvoordelen uit

A
18
Q

welke 2 soorten klanten zijn er

A

een particulier of consument (B2C)

een bedrijf (B2B)

19
Q

wat betekent B2B en B2C

A

B2B = Business to Business

B2C = Business to Customer

20
Q

wat is het koopgedrag van een consument + 3 vb.

A
21
Q

wat is het koopgedrag van een bedrijf (3)

A
22
Q

wat is een mogelijk gevolg van het koopgedrag van een consument en een bedrijf + een mogelijke vorm ervan

A
23
Q

welke 3 fases zijn er in marketing

A
24
Q

leg fase 1 meer uit bij marketing

A
25
Q

welke 5 marketingbenaderingsconcepten zijn er

A
26
Q

wat is het uitganspunt + het gevolg van het productieconcept bij stap 2 van het marketing proces

A
27
Q

wat is het uitganspunt + het gevolg + het gevaar van het productconcept bij stap 2 van het marketing proces

A
28
Q

wat is het uitganspunt + het gevolg + het gevaar van het verkoopconcept bij stap 2 van het marketing proces

A
29
Q

wat is het uitganspunt + het gevolg + het doel van enthousiasmeren door superieure waarde aan te bieden van het marketingconcept bij stap 2 van het marketing proces

A
30
Q

wat is het uitganspunt + het gevolg + de 3 overwegingen van het maatschappelijk marketingconcept bij stap 2 van het marketing proces

A
31
Q

leg fase 2 meer uit bij marketing

A