Les 7 Flashcards Preview

Bedrijfseconomie 2e bach 1e sem > Les 7 > Flashcards

Flashcards in Les 7 Deck (36)
Loading flashcards...
1
Q

welke 2 vormen van besturen zijn er + uitleg

A
2
Q

wat zijn 3 belangrijke bestuursorganen

A

management

Raad van Bestuur (RvB) of bestuursorgaan

algemene vergadering

3
Q

leg management uit

A
4
Q

leg Raad van Bestuur uit

A
5
Q

leg algemene vergadering uit

A
6
Q

geef het schema met de 3 belangrijke bestuursorganen in

A
7
Q

wat is ethiek

A

de principes van en standaarden voor moreel gedrag, juist handelen

8
Q

wat is een voorbeeld van eerlijk communiceren + uitleg

A
9
Q

wat zijn 4 voorbeelden van greenwashing

A
10
Q

wil je je als bedrijf best positioneren, in het wettelijk of ethisch kader

A
11
Q

hoe een ethisch besluit nemen (3)

A
12
Q

hoe een ethisch besluit nemen (3)

A
13
Q

wat is de basisregel van het utilitarisme

A

Het utilisme gaat ervan uit dat de hoeveelheid geluk moet worden gemaximaliseerd en dat daarbij een verlies aan geluk bij sommigen kan worden gecompenseerd door meer geluk bij anderen

14
Q

wat is MVO en CSR + uitleg

A

bij MVO is er ook als gevolg: meer overheidsregulering

15
Q

welke 3 dingen horen niet bij maatschappelijk verantwoord ondernemen

A
16
Q

wat is filantropie

A

filantropie betekent etymologisch “liefde voor de mensheid”; in de zin van “het zorgen voor”, “het voeden van”, “het verbeteren van” of “het vergroten van” de levenskwaliteit of het ontwikkelingspotentieel van mensen

17
Q

wat is CSV + uitleg (2 soorten uitleg)

A

CSV = create shared value

18
Q

wat is het doel van CSV

A
19
Q

wat is het verschil tussen CSV en CSR

A
20
Q

wat zijn 4 benaderingen van MVO

A

minimalistisch

defensief

cynisch

consciëntieus

21
Q

leg de minimalistische benadering van MVO uit

A
22
Q

leg de defensieve benadering van MVO uit

A
23
Q

leg de cynische benadering van MVO uit + vb.

A
24
Q

leg de consciëntieuze benadering van MVO uit

A
25
Q

op welke 2 manieren kan je het best aan MVO doen + uitleg

A
26
Q

wat zijn 4 eigenschappen van een circulaire economie

A
27
Q

hoe ziet een lineaire economie eruit op een grafiek van functionaliteit op tijd

A
28
Q

hoe ziet een circulaire economie eruit op een grafiek van functionaliteit op tijd

A
29
Q

waarom hebben we een circulaire economie nodig

A

omdat we beperkte voorraden van grondstoffen hebben ofcourse lad

30
Q

hoelang blijven deze grondstoffen nog

A
31
Q

welke 5 business modellen zijn er voor circulaire economie

A

circulaire input

grondstof recuperatie

levensduurverlenging

deelplatformen

product als dienst

32
Q

leg het ‘circulaire input’ business model uit bij de circulaire economie + vb.

A
33
Q

leg het ‘grondstof recuperatie’ business model uit bij de circulaire economie + vb.

A
34
Q

leg het ‘levensduurverlenging’ business model uit bij de circulaire economie + vb.

A
34
Q

leg het ‘deelplatformen’ business model uit bij de circulaire economie + vb.

A
35
Q

leg het ‘product als dienst’ business model uit bij de circulaire economie + vb.

A