Ловци на малки къщи Flashcards

1
Q

пространство

A

space

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

страхотен

A

great/awesome

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

размер

A

size

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

влюбва / влюби

A

fall in love

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

цел

A

goal / purpose

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

кани / покани

A

invite

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

задължителен

A

mandatory

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

избяга / избегне

A

avoid

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

заема

A

take up space

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

мрази

A

hate

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

отглежда

A

raise children / grow plants

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

приключение

A

adventure

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

познава

A

know (someone)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

достъп

A

access

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

пера

A

wash (clothes)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

сгъва

A

fold (clothes)

17
Q

уред

A

appliances

18
Q

доста

A

quite

19
Q

жалко

A

it’s a pity

20
Q

огромен

A

huge

21
Q

преместа

A

move

22
Q

нанася се

A

move in

23
Q

виж / вижте

A

look

24
Q

единственият

A

the only

25
Q

продължава

A

continue