Как да спестя̀ваме без да се лиша̀ваме от нищо Flashcards

1
Q

спестява / спести

A

save (money)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

безсмислен

A

pointless

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

отделя / отдели

A

put aside

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

разделя

A

divide

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

лишава / лиши

A

deprive

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

представя си / представи си

A

imagine

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

някого

A

someone

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

минал

A

past

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

съвет

A

advice

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

отказва / откаже

A

give up

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

веднага

A

immediately

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

просто

A

just / simply

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

основен

A

basic

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

покупка

A

purchase

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

пилича на

A

look like / be similar to

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

отново / пак

A

again

17
Q

останал

A

remaining

18
Q

съответен

A

corresponding

19
Q

състой се

A

consists of

20
Q

стува ми се

A

it seems to me

21
Q

изглежда

A

it seems

22
Q

неочакван

A

unexpected

23
Q

неочакван

A

unexpected