2. ATOM Flashcards Preview

Kemija Matura > 2. ATOM > Flashcards

Flashcards in 2. ATOM Deck (23):
1

Što objašnjavaju postulati Johna Daltona?

Zakon o očuvanju mase, zakon stalnih omjera masa, zakon umnoženih omjera masa.

2

Tko je otkrio elektron?

James Thomson

3

Tko je modulirao atom kao kolačić s grožđicama?

James Thomson

4

Tko je otkrio i definirao proton?

Ernest Rutherford

5

Tko je uveo orbite i pobuđena stanja elektrona?

Niels Bohr

6

Tko je otkrio neutrone u jezgri?

James Chadwick

7

Što određuje veličinu atoma?

Veličina elektronskog oblaka.

8

Gdje je sadržana masa atoma?

U njegovoj jezgri.

9

Kako se zajedno nazivaju neutroni i protoni?

Nukleoni.

10

Kako su podjeljenje ostale subatomske čestice?

Na leptone, fotone, barione i mezone.

11

Koliki je naboj protona ili elektrona?

+- 1,602 x 10*-19 C

12

Kolika je masa neutrona?

1.675 x 10*-27 kg

13

Kolika je masa protona?

1.673 x 10*-27 kg

14

Kolika je masa elektrona?

9.109 x 10*-31 kg

15

Koliko puta je masa elektrona manja od unificirane atomske jedinice?

1836

16

Što su izotopi?

Atomi istog elementa sa ISTIM protonskim, a različitim NUKLEONSKIM brojem.

17

Izotopi imaju jednaka kemijska ili fizikalna svojstva?

Kemijska.

18

Kako razdvajamo izotope?

Centrifugiranjem, difuzijom, laserom..

19

Što su nuklidi?

Vrsta atoma određenog sastava jezgre, određenog Z i A.

20

Koji su mononuklidni (jednoizotopni) elementi?

Al, Na, Be, F, P, I

21

Koji su polinuklidni elementi?

C, H, N, O, Sn

22

Što su izobari?

Atomi različitih elemenata sa istim nukleonskim brojem A.

23

Izobari imaju različita kemijska ili fizikalna svojstva?

Kemijska.