3. PERIODNI SUSTAV Flashcards Preview

Kemija Matura > 3. PERIODNI SUSTAV > Flashcards

Flashcards in 3. PERIODNI SUSTAV Deck (21):
1

Tko je objavio trijade elemenata?

J.W.Döbereiner

2

Tko je 56 elemenata složio u oktave?

J.Newlands

3

Kako se zovu skupine sa f podljuskom?

lantanoidi i aktinoidi

4

Što je polumjer atoma?

Polovica razmaka između jezgara susjednih atoma koji se dodiruju.

5

Kakav je polumjer kationa u odnosu na metal?

Manji.

6

Što je elektronegativnost?

Mjera za silu kojom atom privlači zajednički elektronski par kovalentne veze.

7

Koji je najelektronegativniji element?

Fluor (4,0)

8

Koji je najelektropozitivniji element?

Cezij (0,7)

9

Što je energija ionizacije? [Ei]

Energija potrebna da se neutralnom atomu ili ionu u plinovitom stanju izbije najslabije vezani elektron.

10

Kakav proces je Ei?

ENDOTERMAN

11

Što je afinitet prema elektronu? [Ea]

Energija koja se oslobodi kada neutralni atom ili anion u plinovitom stanju primi elektron.

12

Kakav je proces Ea?

Prvi afinitet je EGZOTERMAN, a ostali su ENDOTERMNI.

13

Koja skupina ima najniža tališta i gustoću?

Alkalijski metali.

14

Koji element ima najveću gustoću?

Iridij [Ir]

15

Kakve spojeve grade metali?

Ionske.

16

Kakve spojeve grade nemetali?

Kovalentne.

17

Metali s vodom tvore?

Hidrokside.

18

Nemetali s vodom tvore?

Kiseline.

19

Koji nemetal je pri sobnoj temperaturi tekućina?

Brom

20

Koji nemetali lako sublimiraju?

Jod i sumpor.

21

Koji element se ne može naći u elementarnom stanju u prirodi zbog velike reaktivnosti?

F, fluor