2. Tidsadverbial Flashcards Preview

Ryska C Grammatik > 2. Tidsadverbial > Flashcards

Flashcards in 2. Tidsadverbial Deck (34):
1

Då, i det ögonblick som

в тот момент когда... (в + ack)

2

Under peter den Store

в эпоху Потра великого (в + ack)

3

På den tiden

В то время/в ту пору (в + ack)

4

Den här gången

в этот раз (в + ack)

5

Sista/senaste gången

в последний раз (в + ack)

6

Klockan två

в два часа (в + ack)

7

Den minuten

В ту минуту (в + ack)

8

Den dagen

в тот день (в + ack)

9

Kilometer i timmen

Километры в час (в + ack)

10

Om året..

в год (в + ack)

11

På trettiotalet

В тридцвтые годы (в + ack)

12

Förra månaden

в прошлом месяце (В+ lok)

13

I mars

в марте (В+ lok)

14

I år, detta år

в этом году (В+ lok)

15

Detta decennium

В этом десятилетии (В+ lok)

16

Förra seklet

В прошлом веке (В+ lok)

17

Den här veckan

На этой неделе (на + lok, främst vid subst. неделя)

18

Nästa vecka

на следующей неделе (на + lok, främst vid subst. неделя)

19

Häromdagen

на днях (на + lok, främst vid subst. неделя)

20

Från tre till fem

с трёх до пяти (с + gen - до + gen)

21

Från morgon till kväll

с утра до вечера (с + gen - до + gen)

22

Från måndag till torsdag

С понедельника до четверга (с + gen - до + gen)

23

Från tredje till och med femte juni

С третьего по пятое июня (по + ack = till och med)

24

Vi träffades strax före hans avresa

Мы встретились перед его отъездом. (Перед + instr. = omedelbart före, i anslutning)

25

Vi kände honom redan före kriget.

Мы его знали ещё до войны (до+gen=någon gång före, hela tiden före, fram till)

26

Han kom fem minuter före föreläsningen började.

Он пришёл за пять минут до начала лекции. (за+ack - до + gen = två prepositioner! En viss tid före.)

27

Hon kom tillbaka efter en minut.

Она вернулась через минуту (Через/Спустя + ack = efter, om förfluten tid avses)

28

Jag kommer tillbaka om en minut.

Я вернусь через минуту. (Через/Спустя + ack = efter, om förfluten tid avses, samma i futurum.)

29

Efter balen

После бала (После + gen - efter i relation till något.)

30

Vi kom en vecka efter nyår.

Мы приехали через неделю после нового года. (Через + ack - после + gen = Både förfluten tid och relation)

31

Jag kommer framemot tre

я приду к трём часам. (к+dativ/под+ack; Approximativ tid)

32

Ni måste ha gjort allt till (senast) tre.

Вы должны всё сделать к трём часам. (к+dativ/под+ack; Approximativ tid)

33

Framemot kvällen var det redan kallt.

К вечеру/Под вечер было уже холодно. (к+dativ/под+ack; Approximativ tid)

34

Omkring klockan fem.

Около пяти часов. (Около + gen/ändrad ordningsföljd = Ungefärligt klockslag)