Att översätta SKULLE Flashcards Preview

Ryska C Grammatik > Att översätta SKULLE > Flashcards

Flashcards in Att översätta SKULLE Deck (10):
1

Hon sade att hon skulle komma ikväll.

Она сказала, что она придёт вечером (I indirekt tal, efter verb med betydelsen säga, tänka, höra, känna och liknande i dåtid. Konj. что. Huvudverbet alltid i dåtid.)

2

De ville att jag skulle komma.

Они хотели, чтобы я пришла. (Skulle efter ver med betydelsen vilja, önska, beordra, be och liknande. Konj. чтобы + oblig. preteritum.)

3

Jag sade att alla skulle avsluta sitt arbete.

я сказала, чтобы все закончили свою работую. (Skulle efter ver med betydelsen vilja, önska, beordra, be och liknande. Konj. чтобы + oblig. preteritum.)

4

Jag gav dig 100 kronor för att du skulle köpa den här boken.

Я дала тебе сто крон, чтобы ты купила эту книгу. (Skulle i finala (avsikts-) bisatser efter konjunktionen för att. Om subjekten är olika: чтобы+ pret i ryska. Om subjekten är lika: чтобы + infininiv i ryska.

5

Jag kom för att hjälpa dig.

я пришла (чтобы) помочь тебе. (Skulle i finala (avsikts-) bisatser efter konjunktionen för att. Om subjekten är olika: чтобы+ pret i ryska. Om subjekten är lika: чтобы + infininiv i ryska.)

6

Om jag hade pengar, skulle jag köpa en ny bil.

Если бы у меня были деньги, я бы купила новую машину. (Skulle i konditionala (villkors-) bisatser. Endast irrealis = если + бы + preteritum, бы + preteritum)

7

Jag skulle ha svarat på din fråga om jag hade kunnat.

Я бы ответил на твой вопрос, если бы мог. (Skulle i konditionala (villkors-) bisatser. Endast irrealis = если + бы + preteritum, бы + preteritum)

8

Jag skulle vilja fråga er.

Я бы хотела вас спросить. (Skulle i konjunktiv för att uttrycka artiga försiktiga önskningar av olika slag = бы + preteritum.)

9

Det skulle vara skönt att promenera lite.

Было бы хорошо погулять немного. (Skulle i konjunktiv för att uttrycka artiga försiktiga önskningar av olika slag = бы + preteritum.)

10

Varför är du här? Du skulle ju vara på lektionen.

Почему ты здесь? Ты должен ведь быть на лекции. (Skulle i konstruktioner för att uttrycka något som är planerat, eller på förhand bestämt för den närmaste framtiden. Den vanligaste motsvarigheten på ryska: должен + infinitiv, men andra möjligheter finns.)